Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.2.2016 at 14:00 - 6.3.2016 at 23:59

Description

I första hand 1. och 2. årets studerande.

Inga förhandskrav.

Att bekanta kursdeltagarna med praktisk ornitologi. Studenten

  • kan identifiera de vanligaste finska fåglarna i fält
  • känner till de etiska principerna för dokumentering av observationer

3. - 13.3.2016

Tre veckoslutsexkursioner till fågelrika platser i södra Finland: 1) flyttfågelexkursion till Porkala eller Jurmo i september med tonvikt på fältidentifiering av flyttfåglar under höststräcket, 2) uggle-exkursion till Lampis i mars: identifiering av nattliga läten samt föreläsningar om ugglors ekologi, och 3) vårfågelexkursion till Hangö i april-maj: fältidentifiering av flyttfåglar med tonvikt på sjöfåglar; föreläsningar om flyttningsstrategier. Arrangeras i samarbete med Svenska Naturvetarklubben.

Deltagande i tre av ovanstående exkursioner ger 3 sp. Man kan även erhålla 2 sp för deltagande i två av ovanstående exkursioner. Obligatorisk närvaro.

Godkänd/ underkänd.

Fältkursen ordnas på Lammis biologiska station. Lärare: Mikael Lindén.

Tilläggsinfo skickas per e-post till de anmälda. Meddela ifall du har tillgång till bil.

Liselotte Sundström

En av exkursionerna kan ersätta antingen den botaniska Ålandsexkursionen i maj eller Lampisexkursionen i september och utgör då ett av de två exkursionsavsnitten som ingår i studiehelheten 585022 (2 sp).