Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso jakautuu kolmeen osioon: A-osio on opetusosio, B-kirjallisuusosio käsittelee varhaisen kristinuskon ja juutalaisuuden suhdetta sekä Koraanin Jeesus-kuvaa, C-kirjallisuusosio juutalaisvastaisuuden ja antisemitismin historiaa antiikista nykypäivään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida juutalaisena liikkeenä alkunsa saaneen kristinuskon ja sen emouskonnon monisyistä suhdetta, tuntee niiden välillä vallinneita konflikteja ja konfliktien taustoja sekä kykenee tarkastelemaan kristinuskoa ja juutalaisuutta lähteissä ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien erilaisten motiivien valossa.

Opiskelija hahmottaa antisemitismin yleisen historian pääpiirteet ja tuntee juutalaisvastaisen propagandan keskeiset argumentit. Hän ymmärtää erityisesti sen, millä tavoin juutalaisvastaisuus on ilmennyt kristittyjen ja muslimien keskuudessa vuosisatojen kuluessa.

Opintojakso (B- ja C-osio yhdessä) suoritetaan I aineryhmän tiedekuntatentissä. Tenttiin ilmoittaudutaan kirkkohistorian yliopistonlehtorille. Kirjallisuuden tenttimisestä esim. esseen tai lukemispäiväkirjan avulla (ks. ohjeet Flammasta) sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

A. Opetusosio (2 op): Opintojaksoon kuuluu lukuvuosittain järjestettävä luentosarja. Myös muilla tdk:n opetusohjelmassa erikseen mainituilla kursseilla voi korvata osan opintojaksosta. Korvaavuudesta sovitaan viimeistään korvaavan kurssin alettua.

Luentosarjan voi korvata tenttimällä teokset M. Myllykoski (toim.), Justinus Marttyyrin kirjoitukset (353 s.), Luther, Juutalaisista ja heidän valheistaan (218 s., saatavana osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/26563).

B. Kirjallisuusosio (4 op): S. G. Wilson, Related Strangers: Jews and Christians 70-170 C. E. (301 s.), D. Boyarin, Dying for God. Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism (247 s.), J. Hämeen-Anttila, Jeesus, Allahin profeetta. Tutkimus islamilaisen Jeesus-kuvan muotoutumisesta (286 s.)

C. Kirjallisuusosio (4 op): M. Myllykoski & S. Lundgren, Murhatun jumalan varjo. Antisemitismi kristinuskon historiassa (494 s.), O. H. Frank ja M. Pressler (toim.) Anne Frank, Päiväkirja : 12. kesäkuuta 1942 - 1. elokuuta 1944 (421 s.), J. Herf, Nazi propaganda for the Arab world (335 s.).

C-osion voi korvata seuraavalla tehtävällä: Katso Mel Gibsonin elokuva The Passion of the Christ ja kirjoita sen jälkeen 6-8 sivun essee aiheesta "Onko The Passion of the Christ -elokuva juutalaisvastainen?" Käytä siinä apunasi ainakin seuraavia tekstejä:
- Perspectives on the Passion of the Christ. Religious thinkers and writers explore the issues raised by the controversial movie ja
- S. Brent Plate (ed.), Re-viewing the Passion. Mel Gibson's film and its critics ja
- M. Ketola, Onko antisemitismi vain katsojan silmissä? The Passion of the Christ -elokuvan vastaanotto Yhdysvalloissa. Artikkeli teoksessa Kirkko-taide-viestintä. Markku Heikkilän juhlakirja. SKHST 197. Saatavana opiskelijakirjaston sähköisistä materiaaleista osoitteessa http://hdl.handle.net/10224/3834

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojakson vastuuosastona toimii kirkkohistorian osasto ja vastuuopettajana Mikko Ketola