Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.9.2019 at 08:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija harjaantuu lukemaan Vanhan testamentin tekstejä hepreaksi ja käyttämään apuneuvoja kielen analysoimisessa. Hänellä on peruskurssia perusteellisemmat ja syvemmät Raamatun heprean taidot. Opiskelijan perussanavarasto on laajentunut ja hän tunnistaa kielen tyypillisiä piirteitä ja rakenteita. Hän osaa kääntää opintojaksojen tekstit äidinkielelleen ja määritellä sanojen kieliopilliset muodot.

A-jakso (5 op): Luentokurssi ja sen yhteydessä sovittu sivumäärä Vanhan testamentin tekstiä (yhteensä noin 15–20 sivua hepreankielistä tekstiä analysoituna).

[Vaihtoehtoinen suoritustapa: Sivut 46–176 kirjasta T. Harviainen - R. Sollamo, Raamatun heprean lukemisto (2009, 2. uudistettu laitos), joka tentitään II aineryhmän tiedekuntatentissä.]

Tentissä saa käyttää apuna Matti Liljeqvist, Heprea-suomi, armea-suomi Vanhan testamentin sanakirja (2004) tai Matti Liljeqvist, Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja ( 2010, uudistettu laitos).

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettaja Joanna Töyräänvuoren kanssa.

Vastaavan opetussisällon saa suorittamalla uuden tutkintorakenteen kurssin TUK-2104 Hepreankielinen Vanhan testamentti, 5op

Joanna Töyräänvuori