Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.2.2020 at 08:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija harjaantuu lukemaan Vanhan testamentin tekstejä hepreaksi ja käyttämään apuneuvoja kielen analysoimisessa. Hänellä on peruskurssia perusteellisemmat ja syvemmät Raamatun heprean taidot. Opiskelijan perussanavarasto on laajentunut ja hän tunnistaa kielen tyypillisiä piirteitä ja rakenteita. Hän osaa kääntää opintojaksojen tekstit äidinkielelleen ja määritellä sanojen kieliopilliset muodot.

B-jakso suoritetaan ensisijassa itsenäisesti, mutta myös siihen voidaan liittää opetusta, joka korvaa osan teksteistä. Tentissä saa käyttää apuna Matti Liljeqvist, Heprea-suomi, armea-suomi Vanhan testamentin sanakirja (2004) tai Matti Liljeqvist, Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja (2010, uudistettu laitos).

B-jakso (5 op): Gen. 25:19–33:20 Biblia Hebraica Stuttgartensiasta (17 s. hepreankielistä tekstiä).

Oheismateriaalina ja apuneuvona on hyvä käyttää jotain heprean kielioppia (erityisesti M. Aspinen, Raamatun heprean kielioppi) ja sanakirjaa. (Myös muita kuin tentissä sallittua sanakirjaa voi käyttää apuna esim. L. Koehler - W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament). Näitä ei kuitenkaan tentitä eikä niitä sallita tentissä.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettaja Joanna Töyräänvuoren kanssa.

Vastaavan opetussisällon saa suorittamalla uuden tutkintorakenteen kurssin TUK-L2104 Hepreankielinen Vanhan testamentti, laajentava osio 5op

Joanna Töyräänvuori