Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.2.2020 at 08:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija osaa kertoa pääpiirteissään, millaiseen lähdeaineistoon muinaisen Israelin tutkimus perustuu ja millaisia tutkimusmenetelmiä siinä käytetään. Hän osaa myös kertoa, mitä uutta arkeologia ja tekstilöydöt ovat tuottaneet raamatuntutkimukseen. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti, miten Lähi-idän yleinen historia ja kulttuurit suhteutuvat Israelin historiaan, arkipäivän elämään ja Vanhan testamentin kirjoituksiin.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Vastaavan opetussisällon saa suorittamalla uuden tutkintorakenteen kurssin TUK-2102 Raamatun historiallinen ja sosiaalinen maailma 5 op

Raimo Hakola