Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.1.2020 at 08:00 - 11.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija osaa kuvata Vanhan testamentin keskeisiä teologisia teemoja ja traditioita sekä keskustella niihin liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijalla on käsitys Israelin uskonnon synnystä ja kehityksestä sekä Vanhasta testamentista Israelin uskonnon ja juutalaisuuden keskeisenä dokumenttina, joka muodostaa pohjan Uudelle testamentille. Opiskelija osaa soveltaa tätä tietoa Vanhan testamentin keskeisten tekstien tulkintaan.

B-jakso suoritetaan ensisijaisesti itsenäisesti, niin että opiskelija tekee kirjallisuudesta lukupäiväkirjan tai kirjoittaa esseen erikseen sovittavasta aiheesta tai tenttii kirjallisuuden tiedekuntatentissä.

B-jakso (5op): Timothy Michael Law, When God Spoke Greek: The Septuagint and the Making of the Christian Bible (171 s. [+ nootit 28 s.]), Stanley Porter (ed.), Hearing the Old Testament in the New Testament (294 s.) tai Stanley Porter (ed.), The Messiah in the Old and New Testaments (248 s.), J. W. Rogerson, A Theology of the Old Testament (195 s.), Sidnie White Crawford, Rewriting Scripture in Second Temple Times (149 s. [-12 s. kirjallisuutta]) tai James C. VanderKam, The Dead Sea Scrolls and the Bible (166 s.)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettaja Jutta Jokirannan kanssa.