Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.8.2019 at 08:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksot suoritettuaan opiskelijan peruskurssilla saavuttamat kreikan taidot ovat kasvaneet ja syventyneet niin, että hänellä on aiempaa monipuolisempi kuva Uuden testamentin kielen luonteesta, eri kirjoittajien tyylistä ja ilmaisutavoista. Opiskelija osaa analysoida vaikeahkojakin Uuden testamentin tekstejä ja niiden kielellisiä rakenteita.

B-jakso (5op): Luentokurssi (2op) sekä sen yhteydessä sovittu sivumäärä Uuden testamentin tekstiä (3op) tai Itsenäinen suoritus II aineryhmän tiedekuntatentissä.

Tentissä saa käyttää M. Liljeqvist, Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi (1. tai 2. painos) tai R. Gyllenberg, Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja. Sanakirjassa ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Lyhyt kuvaus tentin kysymystyypeistä on intranetissä Flammassa.

B-jakso (5op): Itsenäisessä suorituksessa Kirje filippiläisille, Kirje Filemonille, Kirje efesolaisille, Kirje Titukselle, Jaakobin kirje, 1. Pietarin kirje ja Juudaksen kirje. Luennoilla osallistujille oppimateriaali ilmoitetaan luennon yhteydessä.

UT:n tekstijulkaisuna käytetään teosta E. Nestle & K. Aland, Novum Testamentum Graece (28. painos).

Apuneuvoina voi käyttää tenttiin valmistautuessa teoksia L. Aejmelaeus, Uuden testamentin kreikan kielioppi (1. tai 2. painos), J. Kiilunen & N. Nikki, Alfasta oomegaan. Uuden testamentin kreikan tukipaketti (erityisesti Filippiläiskirjettä koskeva osio). Liljeqvistin ja Gyllenbergin sanakirjojen lisäksi on olemassa hyviä englannin- ja saksankielisiä sanakirjoja.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta eikä sitä voi suorittaa kokonaisuutena. Puuttuvien osasuoritusten tekemisestä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Vastaavan opetussisällon saa suorittamalla uuden tutkintorakenteen kurssin TUK-L2105 Kreikankielinen Uusi testamentti, syventävä suoritus 5 op

Uuden testamentin kreikan yliopistonlehtori Outi Lehtipuu