Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

ERIYTYVÄT OPINNOT YKH361-382

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija tunnistaa kunkin aikakauden tai teeman erityispiirteet ja -ongelmat sekä niihin löytyneet ratkaisut. Hän osaa kuvata, miten aikakauden innovaatiot ja ratkaisut ovat vaikuttaneet myöhempään kirkkohistoriaan ja näkyvät edelleen nykyisissä kirkoissa.

A. Early Christianity Text Class (5op)
Students must complete all parts to receive credits.

  1. Preliminary reading with written task
  2. Text class and assessment
  3. Essay on a topic related to the text.

Information about the preliminary reading and the essays will be on Weboodi

OR

B. Book Exam (5 op)
A. Brent, A Political History of Early Christianity (326 s),
V. Burrus (ed.), Late Ancient Christianity (318 s)
M. Humphries, Early Christianity (276 s)
F. Young, & M. Mitchell (ed.), Origins to Constantine Part IV (293-412)
A. Casiday & F. Norris (ed.), Constantine to c. 600 Part III (149-314)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Jakson opetukseksi voidaan hyödyntää mikä tahansa kirkkohistorian syventävä kurssi, joka sisältönsä puolesta liittyy opintojakson aikaan ja teemaan (esim. TUM-3219 Kirkkohistorian erityiskysymyksiä).

Soveltuva opetus lukuvuonna 2017-2018:
TUM-3213 Prayer and worship in the Early Church

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavat kirjalliset tehtävät tai tentti. Opintojakso suoritetaan tentissä yhdellä kertaa.