Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.3.2020 at 08:00 - 14.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

ERIYTYVÄT OPINNOT YKH361-382

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija tunnistaa kunkin aikakauden tai teeman erityispiirteet ja -ongelmat sekä niihin löytyneet ratkaisut. Hän osaa kuvata, miten aikakauden innovaatiot ja ratkaisut ovat vaikuttaneet myöhempään kirkkohistoriaan ja näkyvät edelleen nykyisissä kirkoissa.

Kirjallisuuden valinnasta sovitaan tentaattorin kanssa. Tällöin voidaan sopia myös muista kuin luettelon kirjoista.

R. Ahonen, Kristillisen lähetystyön ja amerikkalaisen imperialismin dilemma John R. Mottin ajattelussa (133 s.), R. Handy, A History of the Churches in the United States (427 s.), M. E. Marty, Modern American Religion 1.-2. (386 s., 464 s.), M. Massa, The American Catholic Revolution: How the Sixties Changed the Church Forever (224 s.), M. Ruotsila, Yhdysvaltain kristillinen oikeisto (367 s., myös verkkojulkaisuna), M.Ruotsila, Uskonnollinen vasemmisto Yhdysvalloissa. Historia, oppi ja politiikka (443 s.), T. Palola, Amerikkalainen vai pohjoismainen. Amerikan apostolis–luterilaisuus 1884–1929 (570 s.).

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Jakson opetukseksi voidaan hyödyntää mikä tahansa kirkkohistorian syventävä kurssi, joka sisältönsä puolesta liittyy opintojakson aikaan ja teemaan (esim. TUM-3219 Kirkkohistorian erityiskysymyksiä).

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavat kirjalliset tehtävät tai tentti. Opintojakso suoritetaan tentissä yhdellä kertaa.