Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.3.2020 at 08:00 - 14.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson tavoitteena on perehtyä Suomen lähialueiden kirkkohistoriaan. Opiskelija syventyy myös siihen, miten Itämeri on viimeisten vuosisatojen aikana yhdistänyt Saksaa, Puolaa, Baltian maita sekä Pohjoismaita ja miten sen kautta kulkeneet yhteydet ovat vaikuttaneet myös kirkkojen toimintaan.

Opiskelija tenttii osiot 1-2. Lisäksi hän valitsee riittävän määrän kirjallisuutta osiosta 3. itsenäisesti. Opintojakson kirjoja voi korvata luennoilla tai muilla suoritteilla. Tentittävistä teoksista on aina erikseen sovittava tentaattorin kanssa.

1. M. Klinge, Itämeren maailma (237 s.)

2. D. Kirby, Northern Europe in the Early modern period. The Baltic World 1492–1772 (443 s.) ja E. Metaxas, Bonhoeffer. Pastori, marttyyri, näkijä, vakooja (633 s.)

3. Erityisteoksia. Opiskelija valitsee kirjallisuutta seuraavista (3 op).

U. Claesson, Folkhemmets kyrka. Harald Hallėn och folkkyrkans genombrott (474 s.), M. Mela & L. Vaba (toim), Latvian historiaa ja kulttuuria (408 s.), M. Ketola, The Nationality Question in the Estonian Evangelical Lutheran Church, 1918-1939 (361 s.), J. Talonen, Latvian kansallisen teologian synty. Kiista teologian suunnasta ja taistelu pappiskoulutuksesta Latvian evankelis-luterilaisessa kirkossa 1918-1934 (459 s.), J. Talonen, Church under the Pressure of Stalinism. The development of the status and activities of the Soviet Latvian Evangelical-Lutheran Church in 1944-1950 (376 s.), D. Petkunas, The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era (255 s.), J. Kloczowski, A history of Polish Christianity (385 s.), A.Kasekamp, Baltian historia (349 s.) , K.E. Larsen, En bevægelse i bevægelse. Indre Mission i Danmark 1861–2011 (456 s.), M. Turunen (toim), Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa (s. 10–40, 67–159, 188–327), J. Sihvo & J. Paaskoski, Inkerin kirkon neljä vuosisataa. Kansa, kulttuuri, identiteetti (375 s.), K. Kuusniemi, The Voice of Confessionalism and Inter-Lutheran Relations. The Influence of the Missouri synod in the Baltic and Ingrian Lutheran churches, 1991-2001 (223 s.) verkkojulkaisuna: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154532.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojakson suorittaminen lv. 2017-2018

- TUM-S3215 5 op laajuisena tettiakvaariossa (Examinarium) ja
- lisäksi 5 op:n edestä joku muu vastuuopettajan kanssa sovittava KH:n oppialan syventävä opintojakso tai teemakurssi (5 op) tai sitten 5 op laajuinen erikseen sovittava tehtävä (esim alla annetusta kirjallisuudesta).