Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.3.2020 at 08:00 - 14.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

ERIYTYVÄT OPINNOT YKH361-382 / ERIYTYVÄT OPINNOT SKH361-367
Opintojaksot suoritettuaan opiskelija tunnistaa kunkin aikakauden tai teeman erityispiirteet ja -ongelmat sekä niihin löytyneet ratkaisut. Hän osaa kuvata, miten aikakauden innovaatiot ja ratkaisut ovat vaikuttaneet myöhempään kirkkohistoriaan ja näkyvät edelleen nykyisissä kirkoissa.

Kirjahistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut yhteen tai useampaan kirjahistorian osa-alueeseen syvällisemmin. Hän tuntee siihen liittyviä kysymyksiä eri aikakausilta ja erilaisilta maantieteellisiltä alueilta.

Teologisen tiedekunnan opiskelija suorittaa kurssin osallistumalla ilmoitettuun opetukseen. Muun kuin teologisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat opintojakson 15 opintopisteen laajuisena.

Kirjakauppa ja sensuuri, 5 op
Tentittävä kirjallisuus: Tuija Laine, Kolportöörejä ja kirjakauppiaita. Kirjojen hankinta ja levitys Suomessa vuoteen 1800 (362 s.) TAI Jyrki Hakapää, Kirjan tie lukijalle. Kirjakauppojen vakiintuminen Suomessa 1740–1860 (466 s.), Robert Darnton, Literary Underground of the Old Regime (258 s.), B.Bell, P. Benet & J. Bevan (ed.), Across Boundaries. The Book in Culture & Commerce (160 s.), J.Rose (ed.), The Holocaust and the Book (314 s.)

Lukeminen ja kirjoittaminen, 5 op
Tentittävä kirjallisuus: C. Appel & M. Fink-Jensen (ed.), Religious Reading in the Lutheran North (232 s.), Christine Pawley, Reading Places. Literacy, Democracy and the Public Library in Cold War America (325 s.), M. Leskelä-Kärki, A. Lahtinen ja K. Vainio-Korhonen (toim.), Kirjeet ja historiantutkimus (423 s.).

Kirjan vaikutushistoria, 5 op
Tentittävä kirjallisuus: Candy Gunther Brown, The Word in the World. Evangelical Writing, Publishing and Reading in America, 1789–1880 (336 s.), P. James (ed.), Picture this. World War I Posters and visual Culture (398 s.), Daniel R. Headrick, When information came of age: technologies of knowledge in the age of reason and revolution, 1700–1850 (246 s.).

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Suorittaminen lukuvuonna 2017-2018

Jakso suoritetaan opintojaksolla TUM-3214 Kirkko, kirja ja kulttuuri reformaatiosta 2000-luvulle

Jouko Talonen