Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.8.2017 at 08:00 - 12.9.2017 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaista uskonnonpedagogista keskustelua ja kirjallisuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

1) Metodinen kollokvio (3 op) IV ja I periodi.
2) Opetus (2 op). Ks. lisätiedot.
3) Kirjallisuus tentissä tai esseinä tai opintopiirissä (ks. opintopiiriohje)(5 op)

Opiskelijan tulee huolehtia, että suoritus rekisteröidään 10 op:n opintojaksoksi, kun vaadittavat osiot 1-3 (3 op + 2 op + 5 op) on suoritettu.

Kirjallisuus (5 op)

- G. Davie, Religion in Modern Europe. A Memory of Mutates
- Fr. Schweitzer, W. Ilg & H. Simojoki (eds.), Confirmation Work in Europe tai B. J. Neff & D. Ratcliff, Handbook of family religious education.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.