Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.2.2020 at 08:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian kulloisetkin ajankohtaiset kysymykset, pystyy jatkuvasti käyttämään hyödykseen käytännöllisen teologian kansainvälistä tutkimusta, syventää valmiuttaan ymmärtää, mihin laajempaan kokonaisuuteen käytännöllisen teologian tutkimus sijoittuu, syventää metodista valmiuttaan ymmärtää sitä, miten käytännöllisen teologian alaan kuuluva kriittinen tutkimus laaditaan sekä syventää omaa valmiuttaan laatia pro gradu -tutkielma.

Kirjallisuus tentitään II aineryhmän tiedekuntatenteissä prof. Knuutilalle.

Kirjallisuus (2 op) sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojen rakenne

1) Metodinen kollokvio (4 op)

2) Luentosarja (yhteensä 4 op). Ks. lisätiedot.

3) Kirjallisuus (2 op)

Opiskelijan tulee huolehtia, että suoritus rekisteröidään 10 op:n opintojaksoksi, kun vaadittavat osiot 1-3 (4 op + 4 op + 2 op) on suoritettu.