Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.2.2020 at 08:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uudempaa kirkkososiologista tutkimusta. Hänelle on kehittynyt valmiuksia ymmärtää erilaisia tutkimusmetodeja ja niiden antia erilaisten kysymysten tarkastelussa. Opiskelijan mielenkiinto seurata alan tutkimusta on kasvanut. Hän kykenee tunnistamaan uskonnon roolin ja merkityksen yhteiskunnassa, yhteisömuodostuksessa, yhteisöllisyydessä ja yksilön elämässä sekä näihin liittyviä haasteita.

Tentittäväksi valitaan sopimuksen mukaan 5 op:n edestä kirjallisuutta seuraavasta kirjalistasta. Tenteissä voidaan toteuttaa vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Osa kirjallisuudesta (2 op) voidaan korvata osallistumalla opintojaksoon liitettyyn luento-opetukseen (2 op).

Kirjallisuus (5 op)

H. Grönlund, Volunterism as a Mirror of Individuals and Society: reflections from Young Adults in Finland.
V. Kallunki, Yhteisön ja yhteiskunnan ehdoilla. Seurakuntien ja kuntien yhteistyö vuorovaikutuksen näkökulmasta.
A. Bäckström, G. Davie, N. Edgardh & P. Pettersson (eds.), Welfare and religion in 21st Century Europe. Volume 2. Gendered, Religious and Social Change.
R. McCrea, Religion and the Public Order of the European Union.
C. Bender, W. Cadge, P. Levitt and D. Smilde (eds.), Religion on the Edge. De-centering and Re-centering the Sociology of Religion.
D. Pollack, O. Müller & G. Pickel, Social Significance of Religion in Enlarged Europe.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

1) Metodinen kollokvio (3 op) IV ja I periodi.

2) Luentosarja / verkkokurssi (2 op).

3) Kirjallisuus (5 op). Osion 3 kirjallisuus voidaan myös korvata suorittamalla opintojakso TUM-KS3223 Uskonnollisuus ja arvot yhteiskunnallisisssa muutoksissa

Opiskelijan tulee huolehtia, että suoritus rekisteröidään 10 op:n opintojaksoksi, kun vaadittavat osiot 1-3 (3 op + 2 op + 5 op) on suoritettu.