Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija tuntee Vanhan testamentin kirjojen sisältöä, syntyhistoriaa ja kulttuuritaustaa ja osaa ottaa sen huomioon raamatuntulkinnassaan. Opiskelija tutustuu Vanha testamentin keskeisiin teemoihin, osaa arvioida niitä koskevaa keskustelua kriittisesti ja pystyy muodostamaan niistä oman perustellun kantansa. Opiskelija pystyy ymmärtämään Vanhan testamentin syntyä osana muinaista Lähi-itää.

Jos opiskelijalla on sekä EK101 että EK102 suorittamatta, EK101 korvataan opintojaksolla TUK-101 ja opiskelija suorittaa opintojakson EK102 itsenäisesti kirjallisuuden avulla.

Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin EK102-kurssin mutta ei kurssia EK101, hän korvaa puuttuvan kurssin joko suorittamalla TUK-101 tai suorittaa EK101:n itsenäisesti tässä annetun kirjallisuuden avulla.

Luennot korvaava kirjallisuus: Sandra L. Gravett et al: An Introduction to the Hebrew Bible: A Thematic Approach (458 s.).

Muu tentittävä kirjallisuus: T. Veijola: Vanhan testamentin tutkimus ja teologia (201 s.); K. Kuula-M. Nissinen-W. Riekkinen: Johdatus Raamattuun (osa: Vanha testamentti 129 s.); R. Hakola-J. Pakkala: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret (s. 8-109).

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen