Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.9.2019 at 08:00 - 31.7.2020 at 08:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opiskelija syventää peruskurssilla oppimiaan eksegetiikan tietoja ja taitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään eksegeettisen tutkimuksen luonnetta tutustumalla eri lähestymistavoilla tehtyyn tutkimukseen Raamatusta sekä muusta varhaisjuutalaisesta ja varhaiskristillisestä kirjallisuudesta ja sen maailmasta.

Kirjallisuus tentitään yliopistonlehtori Outi Lehtipuulle tenttiakvaariossa Porthanian aukioloaikoina 2.9.2019-31.7.2020. Ilmoittautuminen tenttiin https://examinarium.helsinki.fi.

Kirjallisuuden voi halutessaan suorittaa lukupäiväkirjalla tai esseellä. Ohjeet korvaavaa suoritusta varten saa opintojakson tentaattorilta. Korvaavat tehtävät palautetaan opintotoimistoon tentti-ilmoittautumisen umpeutumiseen mennessä maininnalla ”opintojakson YT201 suoritus lukupäiväkirjalla tai esseellä”.

M. Nissinen, Historiallinen raamatuntutkimus ja kriittinen historiantutkimus. TA 6/2009, 559-568 (10 s.)

P. Merenlahti, Kuka onkaan terapian tarpeessa? Psykologisesta eksegeesistä ja sen tutkimuskohteesta. TA 5/2005, 387-406 (20 s.)

M. Salmi, Matteuksen seurakunnan sisäisiä ja ulkoisia jännitteitä: Eksegeettisen tiedon käyttö bibliodraamassa. TA 2/2007, 135-146 (12 s.)

N. Huttunen, Raamattu historiassa: Reseptio- ja vaikutushistoriallinen eksegetiikka. TA 3/2008, 230-250 (21 s.).

C. Seppänen – H. von Weissenberg, Raamattu ennen kaanonia: Kirjoitusten arvovaltaisuus Qumranin teksteissä. TA 3/2013, 196-209 (14 s.).

P. Luomanen – J. Jokiranta – O. Lehtipuu (toim.), Johdatus sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen (466 s.).

R. Hakola - J. Pakkala, Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: arkeologian näkökulmia (224 s.).

R. Uro – O. Lehtipuu (toim.), Nasaretilaisen historia (262 s.).

Teologisen Aikakauskirjan (TA) artikkelit kootusti.

Kirjatentti tai lukupäiväkirja/essee.