Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.9.2019 at 08:00 - 31.7.2020 at 08:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Aineopintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä kaikissa systemaattisteologisissa oppiaineissa, erityisesti ekumeniikan ja uskonnonfilosofian osalta.

Kirjallisuus tentitään yliopistonlehtori Pekka Kärkkäiselle tenttiakvaariossa Porthanian aukioloaikoina 2.9.2019-31.7.2020. Ilmoittautuminen tenttiin https://examinarium.helsinki.fi.

A. E. McGrath, Kristillisen uskon perusteet: Johdatus teologiaan (5. p., 653 s.).

J. Pietarinen & S. Poutanen, Etiikan teorioita (181 s.).

R. Saarinen, Johdatus ekumeniikkaan (282 s.).

T. Helenius, T. Koistinen & S. Pihlström (toim.), Uskonnonfilosofia (s. 7-120, 208-302, 354-371, 391-417).

Kirjatentti.