Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.9.2019 at 08:00 - 31.7.2020 at 08:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Aineopintojaksossa opiskelija syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä käytännöllisen teologian oppiaineissa.

Kirjallisuus tentitään yliopistonlehtori Johan Bastubackalle tenttiakvaariossa Porthanian aukioloaikoina 2.9.2019-31.7.2020. Ilmoittautuminen tenttiin https://examinarium.helsinki.fi.

Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008–2011 (416 s.). http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Haastettu%20kirkko.pdf

T. Ikonen (toim.), Käytännöllinen teologia Helsingin yliopistossa, s. 11–42.

P. Lempiäinen , Pyhät toimitukset (4. p.), s. 11-249, 335-360.

J. Jolkkonen et al. (toim.), Saarnan käsikirja (372 s.).

H. Aaltonen et al. (toim.), Rippikoulun käsikirja 
(255 s.).

P. Kettunen, Auttava kohtaaminen I. Sielunhoidon perusteet ja teologia (280 s.).

Kirjatentti.