Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Keskustan Examinarium on pokkeustilan vuoksi suljettu 31.5.2020 asti. Jakson voi suorittaa toisen kampuksen tenttiakvaariossa (Meilahti, Viikki, Kumpula) tai Moodlessa. Moodle-tentin ilmoittautumisen ja suorittamisen tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta "Kurssin suorittaminen".

Enrol
2.9.2019 at 08:00 - 31.7.2020 at 08:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Conduct of the course

Jos haluat suorittaa opintojakson Moodle-tentillä, toimi näin:

1) Ota yhteyttä vastuuopettajaan sähköpostilla ja ilmoita minä päivänä ja mihin kellonaikaan haluat suorittaa tentin. Tentti avautuu suoritettavaksi vain sovittuna ajankohtana. Tentin kesto on kolme tuntia.
2) Valmistaudu tenttiin normaalisti perehtymällä Weboodissa annettuun kirjallisuuteen.
3) Ennen sovittua tenttipäivää opettaja lähettää sinulle sähköpostilla Moodlen kurssiavaimen. Kirjautuminen kurssialueelle aukeaa 10 minuuttia ennen sovittua tentin alkamisajankohtaa.
4) Tentissä on kolme esseemuotoista kysymystä, joista jokaiseen vastataan. Vastaukset kirjoitetaan suoraan Moodleen, ei esimerkiksi liitetiedostoon.

Description

Aineopintojakson tavoitteena on täydentää perusopinnoissa saatua tietämystä suomalaisista uskonnollisista perinteistä ja nykyajan uskonnollisuudesta.

Kirjallisuus tentitään yliopistonlehtori Heikki Pesoselle tenttiakvaariossa Porthanian aukioloaikoina 2.9.2019-31.7.2020. Ilmoittautuminen tenttiin https://examinarium.helsinki.fi/.

T. Utriainen & P. Salmesvuori (toim.), Finnish Women Making Religion: Between Ancestors and Angels (304 s.).

T. Taira, Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys (357 s.).

T. Martikainen & M. Tiilikainen (toim.), Islam, hallinta ja turvallisuus (283 s.).

Kirjatentti.