Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja ymmärtää systemaattisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja kysymyksiä. Hän oppii arvioimaan teologista ajattelua ja sen filosofisia ja aatteellisia yhteyksiä.

Suoritustapa: kirjatentti tiedekuntatentissä

Tentteihin ilmoittaudutaan weboodissa.

Kirjatentin kirjallisuus:

  • R. Saarinen, God and the Gift
  • A. McGrath, Kristillisen uskon perusteet, sivut 277-653

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta, vaan se suoritetaan kirjatenttinä.