Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee reformaatiota edeltäneitä aatevirtauksia, Lutherin teologian ja luterilaisuuden pääpiirteet sekä muita reformaation suuntauksia.

Kirjallisuus tentitään WebOodissa ilmoitettuina päivinä kurssin vastuuopettajalle.

Vaihtoehtoisen suoritustavan kirjallisuus:

  • G.Gassman & S.Hendrix, Johdatus luterilaiseen tunnustukseen
  • Alister McGrath, Reformation Thought, vuoden 1999 tai vuoden 2004 painos
  • Augsburgin tunnustus
  • joko M. Luther, Kristityn vapaudesta tai M. Luther, Kristityn vapaus.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Opintojaksoon ei enää järjestetä opetusta, vaan se suoritetaan kirjatenttinä.