Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti, miten uskonnollisen yhteisön (kirkko- tai yhdyskunta) toimii järjestäytyneenä organisaationa yleis-, alue- ja paikallistasolla, myös kansainvälisesti. Hän ymmärtää myös, mihin laajempaan kokonaisuuteen uskonnollisen yhteisön hallintaan kuuluvat kysymykset kuuluvat ja miten niitä tutkitaan kriittisesti. Näin hän kykenee ymmärtämään alaan liittyvää tutkimusta ja laatimaan oman pro gradu -tutkielmansa.

Osa-alue

D. Seurakunnan hallinto ja johtaminen

Tentti 10 op. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti esseinä tai referaatteina, mahdollisuus myös lukupiireihin ja kirjatenttiin.

Kirjallisuus

1. H. Juntunen, Esivalta olemme me (207 s.).
2. P. Leino, Kirkko ja perusoikeudet (369 s.).
3. P. Leino, Kirkon oikeudelliset normit (206 s.).
4. D. Wolf, Toward Consensus: Catholic-Protestant Interpretations of Church and State (342 s.) tai J. A. Coriden, Canon Law as Ministry. Freedom and good Order for this Church (205 s.) tai P. Rodopoulos, An Overview of Orthodox Canon Law (301 s.).
5. K. Pirinen (toim.), Turun tuomiokapituli 1276-1976 (536 s.).
6. H. Juntunen, Lopussakin on sana. Kirkko-oikeus teologisen oikeuspositivismin näkökulmasta (236 s.).
7. U. Pirnes, Kehittyvä johtajuus. Johtamisen dynamiikka (219 s.) ja R. Turunen (toim.), Johtaminen seurakunnassa (186 s.) tai K. Niemelä (ed.), Church Work and Management in Change (293 s.).

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.