Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan on perillä läheissuhteisiin liittyvien eettisten kysymysten historiasta ja nykykeskustelusta.

Kirjallisuus suoritetaan sosiaalietiikan professorille korkeintaan kahtena kokonaisuutena tiedekuntatentissä. Systemaattisen teologian osaston luentosarjoilla ja muulla valinnaisella opetuksella voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta. Korvaamisesta on sovittava erikseen professorin kanssa.

Kohdat 1.-4. Aiemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovittavalla tavalla.
1. Suoritetaan 1 op alkuperäistekstejä oman valinnan mukaan kirjallisuudesta, jota ei ole aiemmin tentitty (lista alla).
2. Catharine R. Stimpson & Gilbert Herdt, Critical Terms for the Study of Gender, (526 s.)
3. Corsaro, William (2005). The Sociology of Childhood, (368 s.)
4. Vuola, Elina & Ahonen, Johanna, Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä

Alkuperäistekstit:

Akvinolainen, T. Summa theologiae s. 235–465 (230s.) (1op)
Aristoteles
, Nikomakhoksen etiikka (271s) (1op)
Aristoteles
, Politiikka (220s.) (1op)
Cicero
, Vanhuudesta, Ystävyydestä ja Velvollisuuksista (275s.) (1op)
Gandhi, M.
Tottelemattomuudesta (161s.) (0,5op)
Hobbes, T.
Leviathan (592s.) (2op)
Johannes Paavali II
, Totuuden loiste (142s.) (0,5op)
Kant, I.
Ikuiseen rauhaan (100s.) (1op)
Locke, J.
A Letter Conerning Toleration (45s.) (0,5op)
Locke, J.
Tutkielma hallitusvallasta (270s.) (1op)
Locke, J.
Writings on Religion (s.290) (2op)
Luther, M.
Puhe hyvistä teoista (160s.) ja Kristityn vapaudesta (48s.) (1op)
Mill, J.S.
Vapaudesta (118s.) (1op)
More, T.
Utopia (182s.) (1op)
Pizan de, C.
The Book of the Body Politic (113s.) (1op)
Platon
, Valtio (428s.) (1,5op)
Pufendorf, S
. On the Duty of Man and Citizen (183s.) (2op)
Rousseau, J.-J.
Yhteiskuntasopimuksesta (225s.) (1op)
Tolstoi, L.
Omantunnon kujanjuoksu (190s.) (1op)
Vitoria, F.
Political Writings (De indiis & …) (113s.) (1op)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.