Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.1.2017 at 08:00 - 6.3.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.3.2017
12:00 - 14:00
Thu 23.3.2017
12:00 - 14:00
Thu 30.3.2017
12:00 - 14:00
Thu 6.4.2017
12:00 - 14:00
Thu 13.4.2017
12:00 - 14:00
Thu 20.4.2017
12:00 - 14:00
Thu 27.4.2017
12:00 - 14:00
Thu 4.5.2017
12:00 - 14:00

Description

Tieto- ja viestintätekniikan taidot

- Vuorovaikutustaidot

- Tieteenalan kysymyksenasettelu ja tutkimusongelmien tunnistaminen sekä arvioiminen

- Tutkimusmenetelmien tuntemus

Kurssilla tutustutaan uusimpaan uskontotieteellisen pelitutkimuksen kysymyksenasetteluun ja tutkimushistoriaan. Aihetta syvennetään uskonnon ja moraalin teemoilla, joita havainnollistetaan digitaalisen pelimateriaalin avulla. Kurssin keskeisiä kysymyksiä ovat: miten uskontoa voi tutkia peleissä, miten moraalivalinnat ja uskonto esiintyvät peleissä ja mitä merkityksiä pelit voivat välittää.

Kokonaisteema liittyy uskontotieteelliseen keskusteluun nykypäivän uskonnollisesta maisemasta ja miten sitä voidaan tutkia.

Kurssilla opiskelijat analysoivat pienryhmissä pelimateriaalia valitsemansa uskontotieteellisen kysymyksenasettelun kautta ja esittelevät havaintonsa muille.

- Ryhmätyö

- Pienesseet

- Läsnäolo

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Uskontotieteen opiskelijoille

Heidi Rautalahti

Kurssi voidaan sisällyttää seuraaviin opintojaksoihin: USH/UST241, UST270, USH/UST350