Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnonfilosofian keskeisiä aihepiirejä ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Hän kykenee tunnistamaan uskonnonfilosofisia argumentteja ja arvioimaan niitä kriittisesti.

Opintojakson suoritetaan kirjatentteinä. Osaston opetuksella voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuudesta. Opintojakso suoritetaan I aineryhmän tiedekuntatentissä. Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovittavalla tavalla.

1. M. Peterson & W. Hasker & B. Reichenbach & D. Basinger (toim.), Reason and Religious Belief (326 s.) tai C.Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion (435 s.).
2. T. Koistinen, Philosophy of Religion or Religious Philosophy (192 s.) tai T. Koistinen & T. Lehtonen (toim.), Perspectives in Contemporary Philosophy of Religion (248 s.)
3. J. Runzo (toim.), Is God Real? (211 s.) tai D. Stiver, The philosophy of Religious Language (205 s.)
4. M. Westphal, Overcoming Ontotheology: Toward A Postmodern Christian Faith (306 s.) tai P. S. Anderson ja B. Clack (toim.), Feminist Philosophy of Religion (272 s.)
5. W.J. Wainwright (toim.), The Oxford Handbook of Philosophy of Religion (s. 304-525)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.