Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskon ja järjen suhdetta koskevan keskustelun peruskysymyksiä ja -ratkaisuja sekä niiden historiallista taustaa. Hän osaa eritellä ja muodostaa aiheeseen liittyviä filosofisia argumentteja.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä I aineryhmän tiedekuntatentissä kokonaisuuksina korkeintaan kahdessa erässä.

Osaston valinnaiseen opetukseen osallistumalla voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta.

1. Kaksi (2) seuraavista vaihtoehdoista:

  • Michel de Montaigne, Apologia eli Raimond Sebondin puolustus (Esseitä II, 164-428)
  • René Descartes, Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta (Teokset II, 21-316)
  • David Hume, Principal writings on religion including Dialogues concerning natural religion and The natural history of religion (218 s.)

2. Yksi (1) seuraavista vaihtoehdoista:

  • P. Helm, Faith with Reason (185 s.)
  • R. Swinburne, Faith and Reason (201 s.)

3. Kaksi (2) seuraavista vaihtoehdoista:

  • E. Herrmann, Religion,Reality and a Good Life (220 s.)
  • D. Z. Phillips, Faith after Foundationalism (341 s.)
  • M. Stenmark, Rationality in Science, Religion and Every Day Life (429 s.)

4. Yksi (1) seuraaviasta vaihtoehdoista:

  • J. Polkinghorne, Science and Christian Belief (211 s.)
  • A. Visala, Mitä tiede ei voi kertoa sinulle? (382 s.)


5. R. Le Poidevin,
Arguing for Atheism (159 s.)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.