Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.8.2016 at 08:00 - 30.8.2016 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.9.2016
09:15 - 13:00

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja filosofian ja teologian väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä sekä niiden historiallista taustaa. Hän osaa eritellä ja muodostaa aiheeseen liittyviä argumentteja filosofian näkökulmasta.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Osaston valinnaiseen opetukseen osallistumalla voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta. Suoritetaan I aineryhmän tiedekuntatentissä kokonaisuuksina korkeintaan kahdessa erässä.

Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovitulla tavalla.
1. Anselm Canterburylainen, Ymmärrystä etsivä usko (88 s.) sekä Tuomas Akvinolainen, Summa Theologiae (1-231) tai Johannes Duns Scotus, Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia (1-253)
2. A. Louth,The Origins of the Christian Mystical Tradition from Plato to Denys (204 s.)
3. F. Kerr, Thomas Aquinas. A Very Short Introduction (144 s.) ja R. Cross, John Duns Scotus (244 s.)
4. P. Ricoeur, Figuring the Sacred (352 s) tai J. L. Marion, Being Given: Towards a Phenomenology of Givenness (408 s.) tai I. Dalferth, Becoming Present: An Inquiry into the Christian Sense of the Presence of God (291 s.)
5. T. Flint ja M. Rea (toim.), The Oxford Handbook of Philosophical Theology (s. 1-102, 403-596) tai J. Hick, An Interpretation of Religion (380 s.)

 

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down lectures and/or the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.