Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnon, yhteiskunnan ja moraalin välisiin suhteisiin liittyvää filosofista keskustelua eri perinteissä. Hän osaa arvioida erilaisia aiheeseen liittyviä lähestymistapoja erittelemällä niiden perustelutapoja.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Osaston valinnaiseen opetukseen osallistumalla voi korvata korkeintaan 4 op kirjallisuutta. Suoritetaan kokonaisuuksina I aineryhmän tiedekuntatentissä korkeintaan kahdessa erässä.

Jo aikaisemmin suoritetut kirjat korvataan professorin kanssa sovitulla tavalla.
1. J. Kupperman, Classic Asian Philosophy: A Guide to the Essential Texts (208 s.)
2. D. Z. Phillips, Religion and the Hermeneutics of Contemplation (326 s.) tai G. Jantzen, Becoming Divine - Towards a Feminist Philosophy of Religion (275 s.)
3. R. Girard, Väkivalta ja pyhä (428 s.) tai John Locke, A Letter Concerning Toleration (45 s.) sekä D. Dombrowski, Rawls and Religion (192 s.)
4. P. Järveläinen, A Study of Religious Emotions (134 s.)
5. Kaksi seuraavista: P. Hadot, Philosophy as a Way of Life (309 s.) tai T. Lehtonen, Atonement, Punishment and Merit in Modern Philosophy of Religion (249 s.) tai W. J. Wainwright, Religion and Morality (252 s.)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.