Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.8.2016 at 16:00 - 9.9.2016 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 12.9.2016
12:00 - 14:00
Mon 19.9.2016
12:00 - 15:00
Mon 26.9.2016
15:00 - 18:00

Description

Kuluttajaoikeuden ongelmakohtia -pienryhmäkurssi


Tunniste

20012C

Tavoitteet
Kurssin kohderyhmänä ovat ne opiskelijat, jotka eivät ole läpäisseet kuluttajaoikeuden aineopintotenttiä (koodi 20012A) edeltävän kevään pää- ja rästitenttikierroksilla. Tarkoituksena on oikeustapausharjoituksia tekemällä tutustua tentittävän aineiston keskeisiin kohtiin sekä oikeustapausten vastaustekniikkaan. Kurssin tunnollisen suorittamisen jälkeen opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet läpäistä kuluttajaoikeuden aineopintotentti syksyn ainoalla tenttikierroksella syyskuun lopussa.

Laajuus
Kurssista ei saa erillisiä opintopisteitä.

Ilmoittautuminen ja osallistujamäärä
Seminaariin tulee ilmoittautua etukäteen WedOodin kautta. Seminaariin otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opettaja
Kauppaoikeuden yliopistonlehtori Klaus Viitanen

Opetuksen aika ja paikka
Kurssin ensimmäinen kokoontuminen on ma 12.9. klo 12-14 salissa P 417 eli kaksi ja puoli viikkoa ennen kauppaoikeuden syksyn tenttipäivää. Kaikkien osallistujien tulee tällöin olla paikalla. Tilaisuudessa käydään läpi tenttilukutekniikkaa, oikeustapausten vastaustekniikka sekä jaetaan ensimmäiset harjoitustehtävät. Muut kurssitilaisuudet pidetään viikon välein (ma 19.9. klo 12-15 P 417 ja ma 26.9. klo 15-18 P 417) siten että viimeinen tilaisuus pidetään kolme päivää ennen tenttiä. Kussakin tilaisuudessa opiskelijat esittelevät laatimiaan vastauksia saamiinsa harjoitustehtäviin. Kurssi perustuu niin sanottuun ongelmalähtöiseen oppimiseen.

Arviointi
Kurssista ei saa erillistä arvosanaa.