Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.3.2016 at 16:00 - 22.3.2016 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.3.2016
14:00 - 16:00
Thu 7.4.2016
12:00 - 16:00
Thu 14.4.2016
12:00 - 16:00
Thu 21.4.2016
12:00 - 16:00
Thu 28.4.2016
12:00 - 16:00

Description

Opintojakson nimi:

Yleinen prosessioikeus: tentin vaihtoehtoinen suorittaminen

Laajuus:

7 op

Ajoitus:

Periodi IV

Alkutapaaminen ke 30.3. 14 – 16

Seminaari 1 to 7.4. 12 – 16

Seminaari 2 to 14.4. 12 – 16

Seminaari 3 to 21.4. 12 – 16

Seminaari 4 to 28.4. 12 – 16

Tavoite:

Yleisen prosessioikeuden opintojakson tavoitteet

Sisältö:

Yleisen prosessioikeuden opintojakson sisältö

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Yleisen prosessioikeuden opintojakson kirjallisuus

Suoritustavat:

Yleisen prosessioikeuden tentin vaihtoehtoinen suorittaminen koostuu kirjallisten esseiden ja seminaaritapaamisten yhdistelmästä. Se edellyttää opiskelijalta aktiivista osanottoa. Kirjallista koetta vaihtoehtoiseen suorittamiseen ei sisälly.

Vaihtoehtoinen suoritus koostuu neljästä seminaaritapaamisesta. Opiskelija laatii niistä jokaiseen saamastaan aiheesta kirjallisen puheenvuoron (3-4 s.), esittää sen suullisesti, vastaa omaa esitystään koskeviin kysymyksiin sekä ottaa osaa muiden esityksistä käytävään keskusteluun. Puheenvuorot laaditaan ja keskustelu käydään vahvistettujen tutkintovaatimusten pohjalta. Opiskelijan tulee olla jo ennalta perehtynyt pääpiirteissään tenttikirjallisuuteen. Suoritus edellyttää vähintään kolmea hyväksyttyä seminaariosallistumista. Seminaariosallistumista ei voi korvata muilla suorituksilla. Yhdessä seminaarissa kukin opiskelija voi pitää vain yhden alustuksen.

Vaihtoehtoiseen suorittamiseen otetaan enintään 16 opiskelijaa. Etusija osallistumiseen on niillä opiskelijoilla, jotka ovat tulleet jommallakummalla kahdesta aikaisemmasta yleisen prosessioikeuden tenttikierroksesta hylätyiksi. Muiden opiskelijoiden osallistumisesta enimmäismäärän puitteissa päättää vastuuopettaja.

Arviointi:

Vaihtoehtoisesta suorituksesta annetaan arvosana normaaliasteikolla (0-5). Arvostelussa otetaan huomioon sekä opiskelijan oma esiintyminen että osanotto keskusteluun. Oman esiintymisen painoarvo on kaksi kolmasosaa arvosanasta, keskusteluun osallistumisen yksi kolmasosa. Opiskelijat saavat etukäteen tiedoksi arvosteluesityksen, johon he voivat esittää kommentteja.

Vastuuhenkilö:

Teija Stanikić