Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
08:30 - 11:30

Description

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat (LL1,HL1)

Lääketieteen opiskelijat suorittavat koko opintojakson, 375002 Tuki ja liikuntaelimistö, 10 op.

Hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat osan tästä opintojaksosta yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa ja heillä kyseisen osuuden tunniste, nimi ja laajuus ovat: 350185 Tuki- ja liikuntaelimistö, osa 1, 6 op. (kuvaus hammaslääketieteen 1. opintovuoden opinto-oppaassa)

Ensimmäisen opintovuoden edeltävät opinnot

Opiskelijan tulee hallita pääpiirteissään raajojen, tukirangan ja lihasten kehitys ja niiden kehityksen tärkeimmät häiriöt sekä hallita tiedollisesti ja ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön - erityisesti raajojen, selän ja kaularangan - rakenne ja toiminta, sisältäen luuston, lihaksiston ja nivelet tuki- ja lisärakenteineen sekä ääreishermoston ja veri- ja imusuonituksen ja -solmukkeet. Rakenteet tulee pystyä nimeämään kansainvälisen latinapohjaisen anatomian nimistön mukaisesti.
Opiskelijan tulee edelleen hallita fyysisen suorituskyvyn mittauksen periaatteet, lihaksen energia-aineenvaihdunta ja kehon lämmönsäätelyn periaatteet.
Opiskelijan tulee tietää keskeisten tuki- ja liikuntaelimistön osien kliinisen fyysisen tutkimisen periaatteet ja teoreettinen tausta sekä pystyä tulkitsemaan tavanomaisimmat poikkeavat löydökset. Edelleen opiskelijan tulee kyetä käyttämään tietojaan hyväksi tuki- ja liikuntaelimistön toimintojen ja tavanomaisempien toiminnan häiriöiden analysoimisessa.

L1/H1 kevät

Jakso muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. yläraajan ja siihen liittyvien selän, rinnan sekä kaularangan ja niskan rakenteet ja toiminta
  2. alaraajan ja siihen liittyvien lantion ja lannerangan rakenteet ja toiminta
  3. tuki- ja liikuntaelimistön mukautuminen rasitukseen, fyysisen suorituskyvyn mittaus, lihaksen energia-aineenvaihdunta ja kehon lämmönsäätely.

Oppikirjoiksi suositellaan:

Makroanatomia: Moore & Dalley: Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 7. painos, 2014 tai Drake, Vogl & Mitchell: Gray's Anatomy for Students, Elsevier, 3. painos, 2014
ja Netter: Atlas of Human Anatomy, Elsevier 2006 tai saksankielinen Netter: Atlas der Anatomie, Elsevier, 4 painos 2008 , jossa termit latinaksi tai Sobotta, Atlas of Human Anatomy, Vol 1 and 2, Urban & Schwarzenberg, 14. painos, 2006 tai Gilroy, MacPherson & Ross: Atlas of Anatomy (latin nomenclature), Thieme 2009 tai vastaava kuvasto

Fysiologia: Boron & Boulpaep: Medical Physiology, Elsevier, 3e. painos, 2016

Kehitysbiologia: Schoenwolf et.al.,Larsen’s human embryology, Elsevier, 4. painos, 2008

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti tuutorryhmän työskentelyyn. Pakollista opetusta ovat kaikki ryhmäopetukset, kurssi- ja harjoitustyöt ja niiden johdantoluennot sekä dissektiot tai dissedemot. Tämän lisäksi opiskelija on osoitettava kirjallisessa kuulustelussa, että hänellä on riittävät tiedot, osaa soveltaa niitä ja ymmärtää käsiteltyjä asioita riittävästi.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista ja suoritusmerkinnän saamisen edellytys.

Jaksokuulustelu 100 %

Arvosteluasteikko: 0-5

FT, yliopisto-opettaja Suvi Viranta-Kovanen, anatomian osasto, puh. 050-4484769, suvi.viranta-kovanen@helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

Luennot suomeksi, ryhmäopetus myös ruotsiksi.

Moodle, DiKk.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saamisen edellytys.

Opintojaksolla sovelletaan aktivoivia opetusmenetelmiä eli ongelmalähtöinen oppiminen -menetelmää (Problem based learning, PBL). Lisäksi osaa jakson omatoimisesta opiskelusta ohjataan itseopiskelutehtävillä.

Tuutoristunnot 14 t
Luennot 44 t
Pakolliset kurssityöt 10 t
Dissektiotyöt 32 t

Annettu opetus yht. 100 t
Kuulustelu 3 t

Omatoiminen opiskelu 167 t

Tuki- ja liikuntaelimistö -jakson oppimistavoitteet toimivat pohjana erityisesti kliinisen Raajat ja selkä -jakson opinnoille.

Korvaa vanhan opintojakson 30255 Tuki- ja liikuntaelimistö, 10.5 op, poislukien sen farmakologian oppimistavoitteet