Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.1.2020 at 00:00 - 21.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 31.1.2020
16:00 - 20:00

Description

Lääketieteen ja hammaslääketieteen toisen vuoden perustutkinto-opiskelijat (LL2, HLL2)

L1/H1

Jakson päätyttyä opiskelijan tulee tuntea lääkeaineiden yleiset vaikutusmekanismit ja kohdemolekyylit, ymmärtää annoksen merkitys lääkehoidossa sekä farmakokineettiset tekijät, jotka vaikuttavat lääkeaineen pääsyyn kohdekudokseen sekä poistumiseen elimistöstä. Neurofarmakologian osuuden jälkeen pitää pystyä kertomaan hermoston toimintaan vaikuttavien lääkeaineryhmien tärkeimmät tyyppiaineet ja vaikutusmekanismiin perustuen niiden vaikutukset ja käyttöaiheet. Opiskelijan tulee myös tuntea lääkeaineiden tyypilliset haittavaikutukset, lääkeaineyhteisvaikutukset samoin kuin vasta-aiheet lääkeaineen käytölle. Lääkeaineiden farmakokineettisiä ominaisuuksia tulee tuntea siltä osin kuin niillä on merkitystä tehokkaan ja turvallisen hoidon onnistumiselle.

Ydinainesanalyysi (Moodle): https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997388

L2/H2 syksy

PBL: tiistai ja perjantai; luennot: maanantai, keskiviikko ja torstai

Jakson aikana käsitellään omina kokonaisuuksinaan:

  1. Farmakodynamiikka
  2. Farmakokinetiikka
  3. Autonomisen hermoston farmakologia
  4. Neurologisten sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet
  5. Uni- ja psyykenlääkkeet
  6. Kivun hoidossa käytettävät lääkeaineet, yleisanestesia-aineet, lihasrelaksantit ja puudutteet sekä alkoholin ja huumausaineiden farmakologia

Ongelmalähtöinen oppiminen (Problem Based Learning, PBL) muodostaa ison osan kurssin kokonaisopetuspaketista. Kurssin aikana käydään läpi 6 PBL-tapausta, jotka käsittelevät kliinisesti tärkeitä potilastapauksia. Näitten tapausten kautta opiskelijat pääsevät pohtimaan lääkeaineiden kliinisesti tärkeitä ominaisuuksia. Kurssin harjoitustyössä tutustutaan autonomisen hermoston farmakologiaan.

Koulu ja Mervaala: Farmakologia ja toksikologia, Medicina Oy, 10. painos, 2018

tai

Ruskoaho, Hakkola, Huupponen, Kantele, Korpi, Moilanen, Piepponen, Savontaus, Tenhunen & Vähäkangas: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, Kustannus Oy Duodecim, 5. painos, 2019

tai

Ritter, Flower, Henderson Loke, MacEvan & Rang: Rang & Dales Pharmacology, 9. painos, Elsevier, 2019

Pakollinen ja aktiivinen osallistuminen tuutori-istuntoihin, pakollinen osallistuminen harjoitustyöhön sekä kirjallisten kuulustelujen hyväksyttävä suorittaminen.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista.

Jakson suorittaminen hyväksyttävästi ja suoritusmerkinnän saanti edellyttää, että pakollinen opetus (PBL, kurssityöt) on suoritettu ja jaksotentti on suoritettu hyväksyttävästi.

Tentti 100%

Arvosteluasteikko 0-5

Yliopistonlehtori Pekka Rauhala, farmakologian osasto, puh. 044-5888123, pekka.rauhala(at)helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum/Farmakologian osasto

Luennot suomeksi, ryhmäopetukset (PBL ja kurssityö) suomeksi ja ruotsiksi.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Tämän jakson opetuksessa käytetään aktivoivia opetusmenetelmiä mm. ongelmalähtöistä oppimista (PBL). Opiskelijat määrittelevät kunkin aihepiirin oppimistavoitteet PBL-avausistunnossa, siirtyvät sitten itseopiskeluun hankkiakseen tarvittavat lisätiedot ja purkuistunnossa keskustellaan keskeisistä teemoista, osittain kytkettynä potilastapauksiin. Itseopiskelua tukemaan opiskelijoille jaetaan lisämateriaalia (DiKk, Moodle), internet-linkkejä, erityisiä kohdennettuja itseopiskelutehtäviä sekä järjestetään selventäviä luentoja ja soveltava kurssityö.

Luennot 31 t

PBL-istunnot 13 t

Kurssityöt 2 t

Kuulustelut 2 t

Annettu opetus yht. 48 t

Omatoiminen opiskelu 88 t

Kaikki yht. 134 t