Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2019 at 08:00 - 1.6.2019 at 23:59

Description

L5

 • 375018 Kirurgian ja sisätautien johdantokurssi
 • MED-34 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia
 • MED-35 Onkologia, hematologia ja reumatologia
 • MED-36 Vatsan alueen ongelmat
 • MED-37 Endokrinologia, diabetes ja ravitsemus
 • MED-38 Neurologia ja neurokirurgia
 • MED-39 Psykiatria
 • MED-35 Tules-Trauma-plastiikka

Vaatimukset koskevat pakollisia opintoja ja potilaiden tutkimista

Kurssin suoritettuaan lääketieteen kandidaatti

 • osaa kohdata, tutkia ja hoitaa gynekologisia ja obstetrisia potilaita avoterveydenhuollossa,
 • osaa gynekologiset ja raskaudenaikaiset lähetekriteerit erikoissairaanhoitoon

Ydinainesanalyysi: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=22062&section=4

Kurssilaiset jaetaan A, B, C ja D-ryhmiin. A ja B-ryhmät käyvät L5s ja C- ja D-ryhmät käyvät L5k. Opetusta pääsääntöisesti 8-16, mutta opintojaksoon kuuluu 2 x 15 h synnytyssalivuorot ja 4 h iltapäivystysopetus.

Opintojakso sisältää seuraavat osa-alueet:

 • perehtyminen synnytyselinten anatomiaan ja kliiniseen tutkimiseen
 • normaali ja poikkeava raskaus ja synnytys
 • raskauden seuranta
 • perehtyminen äitiysneuvolatoimintaan
 • gynekologisen potilaan kliininen tutkiminen
 • raskauden ehkäisy
 • benignit gynekologiset sairaudet
 • gynekologiset syövät ja niiden esiasteet
 • kuukautiskierron säätely ja häiriöt
 • lapsettomuuden perusselvittelyt naisella ja miehellä
 • naisen lantionpohjan toimintahäiriöt

 1. Naistentaudit ja synnytykset. Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.) Duodecim, viimeisin painos
 2. Vaihtoehtoisena kirjana edelliselle: Gynekologi, Janson PO, Landgren B-M (red.), och Obstetrik. Hagberg H, Marsal K, Westgren M (red.) Studentlitteratur, Sverige

Suositeltavaa lukemista:

 1. Aikakausikirja Duodecim soveltuvin osin kahden viimeisimmän vuoden ajalta
 2. Suomen Lääkärilehti soveltuvin osin kahden viimeisimmän vuoden ajalta
 3. Kurssilla (propedeuttisella kurssi, luennot, seminaarit ja ryhmäopetukset) esitetyt asiat ja materiaali

Osallistuminen ryhmäopetuksiin on pakollista. Opintojaksoon sisältyvät seminaarit ovat pakollisia. Opintojakson lopuksi on kirjallinen tentti. Loppukuulusteluun saa osallistua vasta kun vähintään 80% pakollisesta opetuksesta on suoritettu.

Kurssin alkuvaiheessa on pakollinen alkukuulustelu.

Kurssin arvosana määräytyy lopputentin perusteella. Asteikko on 6 portainen 0-5, 0=hylätty.

Vastuuhenkilö: Juha Tapanainen juha.tapanainen@helsinki.fi

Yhteyshenkilö: Kajsa Niemenlehto ext-kajsa.niemenlehto@hus.fi

Järjestävä yksikkö: Naistenklinikka

Opetuskielinä suomi ja ruotsi, osa materiaalista englanniksi.

Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Luennot 18 h

Seminaarit: 15 h

simuloitu harjoitus: 3 h

pienryhmäopetus 51 h

kliininen harjoittelu: 35 h (vaihtoehtoinen naisilla tai lapsilla) + 30 h synnytyssalityöskentely

Päivystysopetusta: 4 h

omatoiminen opiskelu: 41 h

Opintojakso korvaa 30079 Synnytys- ja naistentautioppi opintojakson 13,5 op 1.8.2016 alkaen.