Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Testi järjestetään opiskeluvuosilla L1-L6

Testin avulla opiskelija voi seurata kokonaistietämyksensä karttumista opintojen edetessä. Kysymyksiin sisältyy aiheita, jotka tulevat esiin oppialojen opetuksessa ja kuulusteluissa.

Progress-testi järjestetään syyslukukaudesta 2018 lähtien viikolla 46 tiistaisin klo 13:00 -17:00. Kevätlukukaudesta 2019 alkaen testi järjestetään viikolla 11, tiistaisin klo 13:00 -17:00. Opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä suorittaa tentin klo 13:00-15:00 ja toinen klo 15:00 -17:00. Testin aikana ei järjestetä muuta opetusta.

Testi on Europen Board of Assessors-organisaation (EBMA) koostama kansainvälinen karttuvan tiedon testi (International Progress Test , IPT). Testi on mukautuva tietokonepohjainen testi (Computerized adaptive test, CAT). Testissä opiskelija saa haastavuusasteeltaan erilaisia kysymyksiä riippuen osaamisensa tasosta. Testi on englanninkielinen. Testin tehtävät kattavat tutkinnon pakollisten opintojaksojen aihepiirit ja se koostuu 100:sta monivalintakysymyksestä. Testi arvostellaan EBMA:n toimesta. Opiskelijat saavat tuloksestaan ja osaamisestaan henkilökohtaisen palautteen.

IPT Progress-testi on pakollinen kaikille lääketieteen opiskelijoille. Lääketieteen opiskelijalla on oltava valmistumisvaiheessa merkintä vähintään kymmenestä testistä.

Siirtymäkauden aikana (siirryttäessä vanhasta tiedekunnan ylläpitämästä Progress-testistä IPT-testiin) vuonna 2016 tai sitä aiemmin aloittaneilta vaaditaan 8 testiä. Keväällä 2018 valmistuvilta vaaditaan 7 testiä. Lukuvuonna 2018-2019 L6-kurssilta (Cursus i Medicorum) valmistuvilta vaaditaan 7 testiä (muutos hyväksytty 11.12.18).

Jokaisena lukuvuonna on suoritettava vähintään 1 testi.

Testiä ei voi korvata muulla suorituksella, seuraavaa poikkeusta lukuunottamatta: L6:lla olevien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa yksi IPT:n korvaava tehtävä. Opintojakso suoritetaan osallistumalla testiin.

Tenttitilaisuus 2 h.

https://www.ebma.eu.com/EBMA-IPT

Yhteyshenkilöt: meilahti-student@helsinki.fi

Vastuuhenkilö Kliininen opettaja dos. Otto Helve