Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 12.2.2020 at 10:00

Description

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat (LL1, HLL1); enintään 35 osallistujaa.

Kurssilla on 5 opiskelijan kiintiö psykologian opiskelijoille.

Minimiopiskelijamäärä kurssin järjestämiselle on 20 opiskelijaa.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella. Psykologian opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat (LL1, HLL1):

375003 Hermosto (rakenne ja toiminta) tai vastaava

Psykologian opiskelijat:

Ennen ilmoittautumista ole yhteydessä Petri Paavilaiseen (petri.paavilainen(at)helsinki.fi) varmistaaksesi, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot.

Tiedollisena tavoitteena on paneutua neurobiologiaan liittyviin ajankohtaisiin teemoihin syvällisemmin kuin mitä peruskurssilla on mahdollista.

Toukokuu, kaksi ensimmäistä viikkoa, 19-20

Ensimmäisen viikon maanantai ja tiistai: ryhmänjohtajien esitykset, jonka jälkeen opiskelijat ryhmittyvät.

Toisen viikon keskiviikkona: esseet palautetaan, toinen ryhmä ehtii paneutua teemaan ja valmistautuu opponoimaan.

Toisen viikon torstai ja perjantai: opiskelijaryhmien esitykset

Osallistuvat opettajat (ryhmänjohtajat, PI) pitävät lyhyen esityksen (maksimissaan 30 min.), joka toimii ”tietoiskuna” ja avaa määrätyn aiheen johon opiskelijat voivat syventyä.

Opiskelijat jaetaan pienryhmiin ja jokainen ryhmä voi valita yhden teeman (tutkimusaiheen/ryhmän/ryhmänjohtajan) johon paneutuvat ja josta tekevät esityksen sekä kirjoittavat aiheesta esseen.

Peruskirja: Valitut osat kirjasta ”Principles of Neuroscience”, Kandel et al., fifth edition, 2013

Jokainen opettaja antaa teemaansa liittyvää lisämateriaalia.

Pakolliseen opetukseen kuuluu: Osallistuminen ryhmänjohtajien esityksiin, aktiivinen osallistuminen opiskelijoiden esityksiin, sekä ryhmäkohtaisesti oman suullisen esitelmän pitäminen ja esseen kirjoittaminen. Jokainen ryhmä vielä erikseen opponoi yhden toisen ryhmän kirjallista ja suullista esitystä.

Pakollisen opetuksen suoritus hyväksyttävästi vaatii aktiivisen osallistumisen kaikkeen pakolliseen opetukseen.

Palautteen antaminen on osa jakson suoritusta

Opintojakso on suoritettu, kun pakollinen opetus on suoritettu hyväksyttävästi.

Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty

Opetus on pääasiallisesti suomen kielellä, mutta ruotsinkieliset opiskelijat voivat kirjoittaa ja pitää esitelmänsä ruotsiksi tai suomeksi.

Kurssille on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saamisen edellytys.

Yliopistonlehtori Kaj Karlstedt, fysiologian osasto, puh. 02941 25244, sähköposti kaj.karlstedt@helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

Luennot 5 h

Seminaarit 8 h

Kirjallinen tehtävä 20 h

Kirjallisuuteen perehtyminen 20 h

Omatoiminen opiskelu 15 h

Yhteensä 68 h