Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 19:00 - 9.4.2020 at 19:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 19.5.2020
10:15 - 13:00
Wed 20.5.2020
10:15 - 13:00
Tue 26.5.2020
10:15 - 13:00
Wed 27.5.2020
10:15 - 13:00

Description

Perustutkinto-opiskelijat L1-L6

Vähintään 6, enintään 40 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Tiedolliset tavoitteet: opiskelija ymmärtää tieteellisen käsitteenmuodostuksen ja tiedon rakentumisen periaatteet sekä hahmottaa niiden merkityksen lääketieteessä.

Taidolliset tavoitteet: opiskelija osaa soveltaa tieteenfilosofista ajattelutapaa ja käsitteistö lääketieteen kysymyksiin.

Toukokuu (vuonna 2020 ajalla 19.-20.5 ja 26.-27.5 klo 10-13)

Kurssilla käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1. Mitä on tieteenfilosofia/ Lääketiede tieteiden kentässä

2. Käsitteenmuodostuksesta / Mitä ovat diagnoosit?

3. Kausaliteetista / Syyn käsite lääketieteessä

4. Tieteellisen tiedon rakentuminen/ Mihin hoitopäätökset perustuvat?

Oppimateriaali: Luentojen yhteydessä annettava aineisto

Lisälukemisto: Marcum JA. An Introductory Philosophy of Medicine. Springer 2008

Osallistuminen opetukseen, seminaarityö ja oppimispäiväkirja

Hyväksytty-hylätty

Opetuskieli on suomi, seminaarityön ja oppimispäiväkirjan voi tehdä myös ruotsiksi.

Opintojaksoon ilmoittaudutaan WebOodissa.

Ennakkotehtävä (4t)

Luennot (8t)

Seminaarit (6t)

Seminaarityön valmistelu (30t)

Oppimispäiväkirja (20t)

Aleksi Pajunen, Clinicum kansanterveystieteen osasto, aleksi.pajunen@helsinki.fi