Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 2.3.2020 at 23:59

Description

Perustutkinto-opiskelijoita L2 otetaan kurssille 14. Kurssilla on 2 opiskelijan kiintiö L3-L5 opiskelijoille ja 5 opiskelijan kiintiö psykologian opiskelijoille. Luennot ovat avoimia kaikille opiskelijoille.

Lääketieteen opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella. Psykologian opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

1-2 vuosikurssin LL-opinnot

Huom! psykologian opiskelijat

Lääketieteen johtoryhmän esityksestä on tiedekuntaneuvosto hyväksynyt tämän kurssin sisällön soveltuvaksi psykologian opiskelijoille, kuitenkin sillä huomiolla, että kurssille osallistuvilla opiskelijoilla on taustallaan 1-2 vuoden LL-opinnot. Kurssi soveltuu heikosti psykologian opiskelijoille edeltävien LL-opintojen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi. Tarvittaessa ole yhteydessä kurssin vastuuhenkilöön, ks. tiedot jaksokuvauksesta.

Antaa opiskelijoille yleiskuva yleisimpien aivoasairauksien patobiologiasta sekä tutustuttaa heitä aivosairauksien diagnostisiin menetelmiin eri erikoisalojen näkökulmasta

Toukokuu 2019, viikot 21-22

Neurodegeneratiiviset taudit, aivoverenkierron sairaudet, aivokasvaimet, liikehäiriöt ja epilepsia, neuroimmunologiset sairaudet ja tulehdukselliset aivosairaudet. Kustakin teemasta luentoja patologiasta, molekyylibiologiasta ja kliinisistä näkökohdista liittyen diagnostikkaan. Lisäksi käytännön diagnostiikkaa painottavat workshopit neuropatologiasta, neuroradiologiasta, neurokirurgiasta ja kliinisesta neurofysiologiasta. Luennot 15 h, workshop-opetus 12 h, tentti 2h, ennakkotehtävät ja itseopiskelu 35h

Duodecimin patologian oppikirja (Mäkinen ym., ) 1. Painos sivut 991-1049. Lisäksi aiheisiin liittyviä valikoituja review-artikkeleita ja verkkomateriaalia. Yhteensä 160 sivua luettavaa.

Osallistuminen opetukseen ja workshopeihin sekä kirjallinen kuulustelu

Hyväksytty-hylätty

Luennot 15 h, workshop-opetus 12h, omatoiminen opiskelu ja valmistautuminen 35h

Vastuuhenkilö, yhdyshenkilö sekä järjestävä yksikkö/osasto

Dos. Liisa Myllykangas, Medicum Patoloigian osasto

Luennot suomeksi