Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.9.2019 at 07:00 - 10.9.2019 at 23:59

Description

Grundexamensstuderande, (ML), 1.-6. årskursen. Valbar kurs. Ersätter den gamla kursen 30486 (1 sp).

Att ha breddat sitt perspektiv på läkaryrket och medicin via skönlitterära verk, skriftliga uppgifter som anknyter till verken samt gruppdiskussioner.

Kursen avläggs under höst- eller vårterminen. Tidpunkten för terminens första träff meddelas per e-post i början av terminen och efter det publiceras schemat på Moodle

Deltagarna läser samma skönlitterära verk (3 st) och diskuterar läsupplevelsen efteråt ur yrkesmässigt, litterärt och personligt perspektiv. Mellan träffarna utförs skriftliga uppgifter på Moodle.

Kurslitteratur: tre skönlitterära verk. Verken definieras i början av terminen.

Alla kursdeltagare läser tre skönlitterära verk och diskuterar efteråt läsupplevelsen med de övriga kursdeltagarna samt lärarna. Alla utför skriftliga uppgifter i Moodle.

Godkänd/underkänd

Undervisningsspråk: svenska

2,5 sp:

Självstudier sammanlagt 66 timmar
Skriftliga arbeten 6 timmar
Gruppdiskussion 3 x 2 = 6 timmar

1,5 sp:

Självstudier sammanlagt 30 timmar
Skriftliga arbeten 4 timmar
Gruppdiskussion 2 timmar

Vastuuhenkilö/Ansvarig ja/och yhteyshenkilö/kontaktperson Lena Sjöberg, klinisk lärare, tfn 02941 27543, lena.sjoberg@helsinki.fi
Avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård, Clinicum

Ersätter kurs 30486 (1 sp)
För dem som genomfört kurs 30486 är det möjligt att genomföra den nya kursen som en kortversion för att få ett tillägg på 1,5 studiepoäng genom att delta i en av tre träffar, delta i nätdiskussionerna under terminen och utföra definierade uppgifter på Moodle.