Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

Tarkoitettu ensisijaisesti L1-2/H1-2 opiskelijoille. Myös muiden vuosikurssien opiskelijat voivat osallistua kurssille sekä muiden alojen kiinnostuneet opiskelijat (logopedit) voivat osallistua kurssille. Kurssille voidaan ottaa korkeintaa 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Opiskelija tuntee suomen kielen vanhat ja uudet ruumiinosien nimitykset

a. tietää, mistä ne ovat peräisin ja tutustuu niihin liittyviin elämän eri alueisiin

b. tietää miten ne heijastavat lääketieteellisten käsitysten muutoksia ja kontakteja eri kansoihin

Tietää vanhojen tautijaottelujen merkitykset ja vaikutukset hoitotapoihin suomalais-ugrilaisilla kansoilla

Luennot ja lähiopetukset 8.5 klo 10-15 ja 18.5. klo 9-15. Oppimispäiväkirjanpalautus Moodleen. Tarkka lukujärjestys Moodleen.

Opetusmenetelmät:

Luennot ( 3 t) kurssin alussa

Ryhmäopetus 10 t lähiopetuspäivinä

Palauteseminaaria varten opiskelijat valmistavat pareittain 15-20 minuuttia kestävän esityksen, miten tautijaottelu kuvaa lääkärin ja potilaan käsityksiä sairauksista ja niiden hoidoista 1600-luvun jälkeen.

Opiskelijat kokoontuvat itsenäisesti sovittavana ajankohtana etsimään tietoa Kaisa-kirjastossa, esitystä ja Sananselityspäiväkirjaa varten ( 4x3t. )

Opiskelija tekee sananselityspäiväkirjan (opiskelija valitsee opettajan antamasta listasta 10 sanaa, jotka kuvaavat terveydenhuollon kehitystä) 4x A4/opiskelijapari.

Duodecim: Häkkinen 2005; 121(9): 993-7

Pekkola 2016: Hammasta särkee (väitöskirja) 255 s. Soveltuvin osin

Hästesko 1910: Länsisuomalaiset tautien loitsut. (väitöskirja) 327 s. Soveltuvin osin.

Lönnrot 1981 (1839): Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri.

Naakka-Korhonen M: Vaivasta taudiksi. Soveltuvin osin

Opetuksessa jaettava materiaali

Luennot, ryhmätyöt, sanaselityspäiväkirja ja palautetilaisuus (esitys)

Hyväksytty/Hylätty

Kontaktiopetus:Luennot ja ryhmätyöt 14t

Kontaktiopetukseen valmistautuminen 24t

Kirjallisuuten perehtyminen 22t

Reflektiopäiväkirja 10t

Yhteensä:70 t = 2,5 op

Liisa Kuikka,Kliininen opettaja, Clinicum, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto