Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.1.2020 at 08:00 - 12.4.2020 at 23:59

Description

LL opiskelijat , kaikki vuosikurssit. 5-8 opiskelijaa.

Ei erillisiä vaatimuksia.

BMI Innovation Project on 3 viikkoa kestävä monialainen yhteistyörupeama, jossa neljästä eri ainejärjestöstä (LKS,Prodeko, Athene, Inkubio) kerätty opiskelijaryhmä ottaa ratkaistavakseen jonkin yhteistyöyrityksemme tarjoaman haasteen.

Tavoitteena on, että kolmessa viikossa ryhmä voi yrityksen avustuksella yhdistää eri alojen osaamisensa ja luoda arvokkaita tuloksia itselleen ja yritykselle.

Kevätlukukausi

BMI Innovations on lääketieteen ja terveyden alalla toimivien yritysten ja alan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtävä, poikkitieteellisissä pienryhmissä toteutettava projekti. Nimilyhenne BMI tulee osallistuvista aloista (biotechnology, medical, industrial engineering, information networks).

Yritysten ryhmille antamat aiheet vaativat jokaisen neljän tieteenalan (lääketiede, bioinformaatioteknologia, tuotantotalous ja informaatioverkostot)
erikoisosaamista.

Projektiaiheet ovat yritysten oikeisiin ongelmiin pureutuvia tehtäviä, jotka voivat esimerkiksi olla uuden tuotteen lanseeraaminen tai jo olemassa olevan prosessin kehittäminen.

Opiskelijan tulee tehdä harjoitustyö jostakin BMI -innovaatioprojektin case-kohteesta pienryhmässä. Työ esitetään julkisesti BMI-messuilla ja siitä tulee
olla dokumentaatio, josta käy ilmi tutkittava ilmiö, siihen liittyvä ongelma, tutkimuskysymykset sekä perustellut vastaukset niihin.

Projektin tukena opiskelijoille järjestetään muun muassa esiintymiskoulutusta ja vierailuja yrityksiin.

Helsinki Think Company on neuvoteltu yhteistyökumppaniksi koulutukseen liittyen.

Oppimateriaali määräytyy kunkin ryhmän projektin mukaan.

Projekteihin ja sen sisältöön liittyvä kirjallisuus on pääosin saatavilla internetissä.

Kunkin ryhmän vastuuopettaja mentoroi ryhmäänsä tarvittaessa (esim. opastaa kirjallisuuden käyttöön).

Muu kirjallinen materiaali tulee järjestäjiltä.

Harjoitustyö, kirjallinen projekti, esitys BMI-messuilla

hyväksytty - hylätty

Opetuskielenä on pääasiassa suomi, osa materiaalista on englanninkielistä.

Kurssin kotisivut: http://www.bmiproject.fi, https://www.facebook.com/bmiinnovationproject

BMI:n vetäjäryhmä koostuu opiskelijoista. Vetäjäryhmä on kerännyt projektiin yhteistyöfirmoja, jota antavat käsiteltävät projektit, sekä osallistuvat kustannuksiin. Opiskelijoita tiedotetaan tästä mm. kandiseuran kautta jakamalla projektiaiheet joulukuun alussa. Kurssin tiedotusta voi seurata Facebookissa (https://www.facebook.com/bmiinnovationproject). Valinta suoritetaan tämän jälkeen järjestäjille (LKS, Prodeko, Athene, Inkubio) tehdyn erillisen hakemuksen perusteella

Vastuuhenkilö Opintojakson vastuuopettaja: Vilja Pietiäinen, FIMM (vilja.pietiainen@helsinki.fi)

Opiskelijoiden yhteyshenkilö ja kurssiassistentti: Ensi Heiska, Lääketieteellinen tiedekunta (ensi.heiska@helsinki.fi)

Kurssin suunnittelun pääjärjestäjä: Rahim Ahsanullah rahim.ansanullah@aalto.fi ja Irpo Niemenmaa irpo.niemenmaa@aalto.fi

Harjoitustyönä on projekti. Kurssin alussa järjestetään projektin kick-off -päivä, jossa käydään läpi kurssin toteutus. Kurssi toteutetaan pienryhmissä ja alan yritysten kanssa yhteistyönä.

Työ esitetään julkisesti BMI-messuilla ja siitä tulee olla kirjallinen dokumentaatio, josta käy ilmi tutkittava ilmiö, siihen liittyvä ongelma, tutkimuskysymykset sekä
perustellut vastaukset niihin.

Projektin tukena opiskelijoille järjestetään muun muassa esiintymiskoulutusta ja vierailuja yrityksiin.

Opintojakson vastuuopettaja: Vilja Pietiäinen, FIMM (vilja.pietiainen@helsinki.fi)
Opiskelijoiden yhteyshenkilö ja kurssiassistentti: Ensi Heiska, Lääketieteellinen tiedekunta (ensi.heiska@helsinki.fi)
Kurssin suunnittelun pääjärjestäjä: Märt Vesinurm, Aalto-yliopisto