Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 19:00 - 9.4.2020 at 19:00

Description

Lääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (LL2), vähintään 10 ja enintään 20 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Sydän, verenkiertoelimistö ja munuainen (375010 tai 30206) , Hengityselimistö (375011 tai 30207), Ruoansulatus ja ravitsemus (375012 tai 30258) , Endokrinologia ja genitaalit (30259)

  1. Ymmärtää yleisten kuvantamismenetelmien fysikaaliset perusteet: ultraääni, röntgen, tietokonetomografia (TT) ja magneettikuvaus (MK)
  2. Tunnistaa rakenteita anatomisista leikekuvista ja leiketutkimusten (TT, MK) kuvista sekä niiden 3-ulotteisista reformaattikuvista.
  3. Tunnistaa ultraäänikuvista nestepitoisia rakenteita ja parenkyymielimiä
  4. Ymmärtää kuvantamistutkimusten mahdollisuuksia kuvata vartalon alueen elinten ja rakenteiden poikkeavuuksia, 2D- ja 3D-kuvien avulla
  5. Osaa käyttää ultraäänilaitetta.

L2 kevät, toukokuu, viikot 19-20

Luennot ja pienryhmäopetus maanantai, keskiviikko ja perjantai aamupäivät

Lukujärjestys julkaistaan Moodlessa

Johdantoluento kuvantamismenetelmien fysikaalisista perusteista ja tekniikoista

Johdantoluento anatomiaan Sectran pöydän avulla

Pienryhmäopetuksia (Leiketutkimuksia Sectran pöydällä ja ultraääniharjoituksia) taitopajassa

Pienryhmätyöskentely ja seminaari

Ryhmäopetukset, ryhmätyöskentely, johdantoluennot ja seminaari ovat pakollista opetusta.

Seminaarissa esitettävä harjoitustyö ja verkkotentti

Pakollinen: Drake et al Gray’s Anatomy 2. painos

Kurssilla jaettava, Moodlen kautta haettava materiaali

Seminaarissa esitettävä harjoitustyö ja verkkotentti

Palautteen antaminen on osa jakson suorittamista

Harjoitustyö esitetty seminaarissa hyväksyttävästi, verkkotentti suoritettu hyväksyttävästi.

Hyväksytty-hylätty

Opetuskieli on suomi

Moodle verkkotyöskentelyvälineenä

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja

suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Vastuuhenkilöt

Dos. Suvi Viranta-Kovanen, anatomian osasto, Medicum, suvi.viranta-kovanen@helsinki.fi

Katariina Luoma, Radiologian yksikkö, Clinicum, katariina.e.luoma@helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

Luennot 4 h

Seminaarit 4 h

Pienryhmäopetus ohjattuna harjoitteluna (anatomia Sectran pöydällä,uä-tutkimuksen suorittaminen) taitopajassa 8 h

Omatoiminen harjoittelu taitopajassa (anatomia, leiketutkimukset ja uä-harjoitukset) 16 h

Kirjallisuuteen/verkkomateriaalin perehtyminen 20 h

Tenttiin valmistautuminen 14 h

Verkkotentti 1h