Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

Lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (L2, H2), enintään 50 opiskelijaa, vähintään 20 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Ensimmäisen ja toisen vuoden tätä jaksoa edeltävät opinnot

Oppijakson tavoitteena on antaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille syvällisempää tietoa uusien lääkkeiden kehitysprosessista ja niiden terapeuttisen aseman arvioinnista sekä lääkealan moniammatillisesta toiminnasta.

Yksilöidyt tavoitteet:

  1. Opiskelija syventää aikaisemmin omaksuttuja tietojaan lääkekehityksestä ja sen eri vaiheista.
  2. Opiskelija syventää tietojaan keskeisten terapia-alueiden käyvästä hoidosta, hoidon haasteista ja kehitteillä olevista uusista lääkeaineista. Käsiteltävät terapia-alueet valitaan vuosittain.
  3. Opiskelija syventää tietämystään lääketurvallisuudesta, lääkehoidon kokonaisarvioinnista, lääkekorvausjärjestelmistä, lääkkeiden markkinoinnista ja sen eettisistä ohjeista, sekä apteekkien ja viranomaisten toiminnasta.

L2/H2 kevät, toukokuu, viikot 19-20

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia teemoja: Prekliininen lääkekehitys, kliininen lääkekehitys, uudet kipulääkkeet, uudet CNS-lääkkeet, lihavuuden lääkehoito, biologiset lääkkeet ja biosimilaarit, biologiset lääkkeet reuman hoidossa, kantasoluhoidot, pulmonaalihypertension hoito, sydämen vajaatoiminnan uudet lääkkeet, uudet syöpälääkkeet, miten uusien lääkkeiden turvallisuutta seurataan. Oppijakson tarkempi sisältö ilmoitetaan myöhemmin.

Luennoitsijoiden jakama materiaali (luentokalvot ja artikkelit)

Ennakkotehtävien suorittaminen, pakollinen läsnäolo seminaareissa ja luennoilla.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista

Tentti 100 %

Arvosteluasteikko: 0 -5

Luennot suomeksi, englanniksi ja/tai ruotsiksi, ennakkotehtävät suomeksi ja ruotsiksi.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.

Vastuuhenkilö:

Professori Eero Mervaala (jaksovastaavat), farmakologian osasto, eero.mervaala@helsinki.fi, ja dosentti Pekka Rauhala, farmakologian osasto, pekka.rauhala@helsinki.fi

Opetuksen järjestävä yksikkö: Medicum

Luennot 20 h, seminaari 4 h, omatoiminen opiskelu 46 h.

Ennakkotehtävien suorittaminen, pakollinen läsnäolo seminaareissa ja luennoilla.