Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 19:00 - 17.4.2020 at 19:00

Description

L5 ja L6. Vähintään 6, enintään 24 opiskelijaa.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:

L4 Anestesiologian kurssi ja Keuhkosairauksien kurssi.

L4 Anestesiologian kurssi ja Keuhkosairauksien kurssi

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii

-tunnistamaan akuutista hengitysvajauksesta kärsivän potilaan

-tutkimaan potilaan

-aloittamaan hoidon

-tekemään jatkohoitoa koskevan suunnitelma

-käyttämään non-invasiivisia hengitystä tukevia tekniikoita (NHFO, CPAP, NIV)

-tunnistamaan potilaan, joka tarvitsee invasiivista hengitystukea

Toukokuun alku

Opintojaksolla käsiteltäviä asioita:

- hengityksen ja verenkierron fysiologia ja patofysiologia

- happo-emästasapainon säätely

- hengitysvajauksen syyt

- tavallisimmat hengityselinsairaudet

- hengitysvajausta aiheuttavat traumat

- hengityksen tukihoidon teoria ja käytäntö

Opintojakson aluksi järjestetään sisäänpääsytentti (1 h). Teoriatietoja sovelletaan käytäntöön täysimittaisten (2x3h) simulaatioharjoitusten avulla. Laitteiden käyttöä harjoitellaan osatehtäväharjoitusten avulla (2 x 2 h). Potilastapausluentoja kurssilla on 10 h, lisäksi Moodlessa on simulaatioharjoituksia tukevia verkkoluentoja ja –tehtäviä (10 h). Omatoimista opiskelua kurssiin liittyy 36 h.

Kurssin ohjelma ja aikataulut

Viikko 19

Ma 4.5.2020 klo 14.00-15.00 COVID-potilas päivystyksessä, el Anna Meuronen ja kl.op. Jelena Oulasvirta,ZOOMISSA

Ti 5.5.2020 klo 9.00-12.00 Akuutin hengitysvajauspotilaan arviointi ja hoidon aloitus, kl. opett. Minna Ilmakunnas, ZOOMISSA

Ti 5.5.2020 klo 13.00-16.00 Hengityksen fysiologiaa käytännössä, el Erik Litonius, ZOOMISSA

Ke 6.5. klo 9.00-11.00 Verikaasuanalyysin tulkintaa (kl. opettaja Minna Ilmakunnas), ZOOMISSA

Ke 6.5. klo 12-13 COVID-potilas vuodeosastolla (kl. opettaja Heidi Avellan-Hietanen / prof Marjukka Myllärniemi), ZOOMISSA

Ke 6.5. klo 13.30-14.30 COVID-potilas teho-osastolla ( el Salla Kattainen), ZOOMISSA

To 7.5.2020 klo 13-15 Kroonisen hengitysvajauksen akuutti paheneminen, kl. opett. Maria Hollmén, ZOOMISSA

Viikko 20

Ma 11.5 klo 9-11 Laiteopetus (kl. opettajat Minna Ilmakunnas ja Maria Hollmen), ZOOMISSA.

Ma 11.5. klo 13-16 Simulaatio A, ryhmä 1

Ti 12.5. klo 8-11 Simulaatio B, ryhmä 1

Ti 12.5. klo 13-16 Simulaatio A, ryhmä 2

Ke 13.5. klo 8-11 Simulaatio B, ryhmä 2

Ke 13.5. klo 13-16 Simulaatio A, ryhmä 3

To 14.5. klo 8-11 Simulaatio B, ryhmä 3

To 14.5. klo 13-16 Simulaatio A, ryhmä 4

PE 15.5. klo 8-11 Simulaatio B, ryhmä 4

PE 15.5. klo 13-14 Mitä opin? (kl. opettaja Minna Ilmakunnas) ZOOMISSA

Simulaatio-ryhmäopetukset : BM 1 Simulaatiotiloissa.

Verkkotentti. Opetukseen osallistuminen on pakollista.

Niemi-Murola, Metsävainio, Saari, Vahtera, Vakkala. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos (soveltuvin osin)

Akuuttihoito-opas, Terveysportti (soveltuvin osin)

Kaarteenaho, Brander, Halme, Kinnula. Keuhkosairaudet – Diagnostiikka ja hoito, Kustannus oy Duodecim, uusin painos (Luvut/kappaleet: Keuhkopotilaan tutkiminen, Hengenahdistus, Äkillinen hengitysvajaus)

Moodlessa jaettava materiaali

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät:

Simulaatio-opetus ja osatehtäväharjoitukset, interaktiiviset potilastapausluennot.

Simulaatio-opetus ja osatehtäväharjoitukset, interaktiiviset potilastapausluennot.

Hyväksytty/hylätty

Verkkotentti. Opetukseen osallistuminen on pakollista.

Vastuuhenkilö: vs. kliininen opettaja Minna Ilmakunnas

Opintoasiainkoordinaattori Tarja Vartiainen, p. 050 4287280, ext-tarja.vartiainen@hus.fi

Opetuskieli suomi

luentoja 10 h

osatehtäväharjoitukset 4 h

ryhmäopetuksia 6 h

verkkomateriaalit 10 h

omatoimista opiskelua 36 h

sisäänpääsytentti 1 h

kliininen opettaja Minna Ilmakunnas, minna.ilmakunnas@hus.fi

Anestesiologian kurssi, Keuhkosairauksien kurssi