Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

L5. Vähintään 6, enintään 12 opiskelijaa.

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:

L4 Anestesiologian kurssi ja Keuhkosairauksian kurssi.

L4 Anestesiologian kurssi ja Keuhkosairauksien kurssi

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii

-tunnistamaan akuutista hengitysvajauksesta kärsivän potilaan

-tutkimaan potilaan

-aloittamaan hoidon

-tekemään jatkohoitoa koskevan suunnitelma

-käyttämään non-invasiivisia hengitystä tukevia tekniikoita (NHFO, CPAP, NIV)

-tunnistamaan potilaan, joka tarvitsee invasiivista hengitystukea

Toukokuu

Opintojaksolla käsiteltäviä asioita:

- hengityksen ja verenkierron fysiologia ja patofysiologia

- happo-emästasapainon säätely

- hengitysvajauksen syyt

- tavallisimmat hengityselinsairaudet

- hengitysvajausta aiheuttavat traumat

- hengityksen tukihoidon teoria ja käytäntö

Opintojakson aluksi järjestetään sisäänpääsytentti (1 h). Teoriatietoja sovelletaan käytäntöön täysimittaisten (2x3h) simulaatioharjoitusten avulla. Laitteiden käyttöä harjoitellaan osatehtäväharjoitusten avulla (2 x 2 h). Potilastapausluentoja kurssilla on 10 h, lisäksi Moodlessa on simulaatioharjoituksia tukevia verkkoluentoja ja –tehtäviä (10 h). Omatoimista opiskelua kurssiin liittyy 36 h.

Verkkotentti. Opetukseen osallistuminen on pakollista.

OHJELMA JA AIKATAULUT:

Akuutti hengitysvajaus-kurssi

Ti 5.5.2020

klo 9-12

Akuutin hengitysvajauspotilaan arviointi ja hoidon aloitus,

kl. opett. Minna Ilmakunnas

Paikka: BM kh 10

Ti 5.5.2020

klo 13-16

Hengityksen fysiologiaa käytännössä, el Erik Litonius,

Paikka: BM kh 8-9

Ke 6.5.2020

klo 10-12

Verikaasuanalyysin tulkintaa, kl opett. Minna Ilmakunnas

Paikka: BM1, kh 10

To 7.5.2020

klo 13-15

Kroonisen hengitysvajauksen akuutti paheneminen, kl. opett. Maria Hollmén

Paikka: BM kh 10

Ma 11.5.2020

klo 9-11

Osatehtäväharjoitukset ( hengityskoneen säädöt, non-invasivinen ventilaatio),

kl. opett. Minna Ilmakunnas

Paikka: BM Taitopaja, Simulaatiotilat ja Taitopaja ( Iso huone)

Ti 12.5

klo 8-11, Simulaatioharjoitus A, ryhmä 1

klo 12-15, Simulaatioharjoitus A, ryhmä 2

Paikka: Simulaatiotilat, BM1, p krs

to 14.5.

klo 8-11, Simulaatioharjoitus B, ryhmä 1

klo 12-15, Simulaatioharjoitus B, ryhmä 2

Paikka: Simulaatiotilat, BM1, p krs

Pe 15.5.

Mitä opin?

kl. opett. Minna Ilmakunnas

Paikka: BM kh 10

14.2.2019 tv

Niemi-Murola, Metsävainio, Saari, Vahtera, Vakkala. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos (soveltuvin osin)

Akuuttihoito-opas, Terveysportti (soveltuvin osin)

Kaarteenaho, Brander, Halme, Kinnula. Keuhkosairaudet – Diagnostiikka ja hoito, Kustannus oy Duodecim, uusin painos (Luvut/kappaleet: Keuhkopotilaan tutkiminen, Hengenahdistus, Äkillinen hengitysvajaus)

Moodlessa jaettava materiaali

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät:

Simulaatio-opetus ja osatehtäväharjoitukset, interaktiiviset potilastapausluennot.

Simulaatio-opetus ja osatehtäväharjoitukset, interaktiiviset potilastapausluennot.

Hyväksytty/hylätty

Verkkotentti. Opetukseen osallistuminen on pakollista.

Vastuuhenkilö: vs. kliininen opettaja Minna Ilmakunnas

Opintoasiainkoordinaattori Tarja Vartiainen, p. 050 4287280, ext-tarja.vartiainen@hus.fi

Opetuskieli suomi

luentoja 10 h

osatehtäväharjoitukset 4 h

ryhmäopetuksia 6 h

verkkomateriaalit 10 h

omatoimista opiskelua 36 h

sisäänpääsytentti 1 h

kliininen opettaja Minna Ilmakunnas, minna.ilmakunnas@hus.fi

Anestesiologian kurssi, Keuhkosairauksien kurssi