Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Advanced Course on Child Health 2.5 Cr Other teaching 18.5.2020 - 31.5.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Advanced Course on Child Health 2.5 Cr Other teaching 20.5.2019 - 2.6.2019
Advanced Course on Child Health 2.5 Cr Other teaching 7.5.2018 - 18.5.2018
Advanced Course on Child Health 2.5 Cr Other teaching 8.5.2017 - 19.5.2017

Target group

Ensisijaisesti viidennen vuoden opiskelijoille. Kurssille otetaan 6-18 opiskelijaa.

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Prerequisites

Lasten terveys –kurssin suoritus vaaditaan

Learning outcomes

Opiskelija oppii lisää lasten sairauksista ja niiden hoidosta. Ydinainesanalyysi on sama kuin peruskurssille.

Timing

Vuosittain toukokuussa valinnaisten kurssien aikana, kesto 2 viikkoa

Contents

Kurssilla käsitellään lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja lastenkirurgian alueita, joita ei peruskurssilla käsitelty. Käydään läpi alan tutkimusta, käypä hoito –suosituksia, transitiota aikuisten puolelle ym. Opiskelijoilla on aktiivinen osa tiedon haussa ja esittämisessä, minkä vuoksi niitäkin opetetaan.

Study materials

Opiskelija hankkii ohjatusti itse materiaalia Terkon ym. aineistosta.

Assessment practices and criteria

Oppimispäiväkirja, hyväksytty/hylätty

Additional information

Yhdyshenkilöt Risto Lapatto ja Kajsa Niemenlehto

Completion methods

Interaktiiviset luennot 6 h, valmistautuminen 3 h, päiväkirja 5 h, yhteensä 14 h

Seminaarit 15 h, valmistautuminen 10 h, päiväkirja 5 h, yhteensä 30 h

Ryhmäoptus ja potilassessiot 12 h, valmistautuminen 4h, päiväkirja 4 h, yhteensä 20 h

Näiden toteutustapa riippuu virustilanteesta.

Klinikan meetingit valinnan mukaan 2h, valmistautuminen 0,5h, päiväkirja 1h, yhteensä 3,5h

2,5 op = 67,5 h