Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2020 at 19:00 - 9.4.2020 at 19:00

Description

Ensisijaisesti viidennen vuoden opiskelijoille. Kurssille otetaan 6-18 opiskelijaa.

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Lasten terveys –kurssin suoritus vaaditaan

Opiskelija oppii lisää lasten sairauksista ja niiden hoidosta. Ydinainesanalyysi on sama kuin peruskurssille.

Vuosittain toukokuussa valinnaisten kurssien aikana, kesto 2 viikkoa

Kurssilla käsitellään lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja lastenkirurgian alueita, joita ei peruskurssilla käsitelty. Käydään läpi alan tutkimusta, käypä hoito –suosituksia, transitiota aikuisten puolelle ym. Opiskelijoilla on aktiivinen osa tiedon haussa ja esittämisessä, minkä vuoksi niitäkin opetetaan.

Opiskelija hankkii ohjatusti itse materiaalia Terkon ym. aineistosta.

Oppimispäiväkirja, hyväksytty/hylätty

Yhdyshenkilöt Risto Lapatto ja Kajsa Niemenlehto

Interaktiiviset luennot 6 h, valmistautuminen 3 h, päiväkirja 5 h, yhteensä 14 h

Seminaarit 15 h, valmistautuminen 10 h, päiväkirja 5 h, yhteensä 30 h

Ryhmäoptus ja potilassessiot 12 h, valmistautuminen 4h, päiväkirja 4 h, yhteensä 20 h

Näiden toteutustapa riippuu virustilanteesta.

Klinikan meetingit valinnan mukaan 2h, valmistautuminen 0,5h, päiväkirja 1h, yhteensä 3,5h

2,5 op = 67,5 h