Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Molecular and fusion imaging, optional course 2.5 Cr Other teaching 18.5.2020 - 31.5.2020
Molecular and fusion imaging, optional course 2.5 Cr Other teaching 20.5.2019 - 2.6.2019
Molecular and fusion imaging, optional course 2.5 Cr Other teaching 21.5.2018 - 1.6.2018
Molecular and fusion imaging, optional course 2.5 Cr Other teaching 22.5.2017 - 2.6.2017

Target group

L3-L4, vähintään 1 ja enintään 2 opiskelijaa

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Prerequisites

Ei varsinaisia edeltäviä opintoja

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee molekyyli- ja fuusiokuvantamisen perusteet, on saanut käsityksen alan käytännön työstä ja kliinisestä käytöstä ja merkityksestä. Opiskelija ymmärtää kuvauksen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Timing

Toukokuu

Contents

Perehdytys opintojaksoon ja opittavaan alueeseen 2 h SPET-TT, PET-TT ja PET-MRI: perusteet. Kirjallisuuteen perehtyminen, luennot SPET-TT, PET-TT kliininen käyttö: seminaarit, kliininen harjoittelu, aktivoivat oppimismenetelmät, kliininen opetus

Completion

harjoitustyö, jatkuva arviointi, oppimispäiväkirja

Study materials

Molecular Imaging: Principles and practice, PMP 2010 soveltuvin osin

Assessment practices and criteria

hyväksytty/hylätty

Additional information

Prof m.a.Arja Uusitalo, Meilahden isotooppiyksikkö puh 050 4284746, arja.uusitalo@hus.fi (31.12.2016 asti), yhteyshenkilönä yksikössä toimii ol Jukka Schild puh 050 427 2011, jukka.schild@hus.fi

Completion methods

Luennot 2 h, seminaarit 3 h, kliininen harjoittelu 26 h, kliiniset opetukset 4 h, aktivoivat oppimismenetelmät 20 h, kirjallisuus 10 h, oppimispäiväkirja/reflektiotehtävä 5 h