Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

L3-L4, vähintään 1 ja enintään 2 opiskelijaa

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Ei varsinaisia edeltäviä opintoja

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee molekyyli- ja fuusiokuvantamisen perusteet, on saanut käsityksen alan käytännön työstä ja kliinisestä käytöstä ja merkityksestä. Opiskelija ymmärtää kuvauksen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Toukokuu

Perehdytys opintojaksoon ja opittavaan alueeseen 2 h SPET-TT, PET-TT ja PET-MRI: perusteet. Kirjallisuuteen perehtyminen, luennot SPET-TT, PET-TT kliininen käyttö: seminaarit, kliininen harjoittelu, aktivoivat oppimismenetelmät, kliininen opetus

harjoitustyö, jatkuva arviointi, oppimispäiväkirja

Molecular Imaging: Principles and practice, PMP 2010 soveltuvin osin

hyväksytty/hylätty

Prof m.a.Arja Uusitalo, Meilahden isotooppiyksikkö puh 050 4284746, arja.uusitalo@hus.fi (31.12.2016 asti), yhteyshenkilönä yksikössä toimii ol Jukka Schild puh 050 427 2011, jukka.schild@hus.fi

Luennot 2 h, seminaarit 3 h, kliininen harjoittelu 26 h, kliiniset opetukset 4 h, aktivoivat oppimismenetelmät 20 h, kirjallisuus 10 h, oppimispäiväkirja/reflektiotehtävä 5 h