Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

LL-perustutkinnon opiskelijat L3-L4-lukuvuosien keväällä

Yksi 2 viikon jakso 4 opiskelijan ryhmässä.

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

RIHAVE-kurssi pitää olla suoritettuna

Kurssin aikana opiskelija perehtyy keuhkosairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon syvällisemmin kuin perusopetuksen kurssilla. Kurssin aikana opiskelija oppii tutkimaan keuhkopotilaita, ja pääsee seuraamaan keuhkolääkärin sairaalatyötä läheltä. Jakson aikana opiskelija tutustuu non-invasiiviseen ventilaatiohoitoon ja oppii hengitysvajauksen laitehoidon perusteet. Kurssin aikana opiskelija saa lisää valmiuksia keuhkokuvan tulkintaan, keuhkokasvainten diagnostiikkaan ja tutustuu keuhkon alueen kasvainten hoitoon. Kurssilla opiskelija perehtyy peruskurssia syvällisemmin myös harvinaisempiin keuhkosairauksiin kuten parenkyymitauteihin, keuhkoinfektioihin mukaan lukien tuberkuloosi sekä tutustuu keuhkonsiirron indikaatioihin ja keuhkonsiirtopotilaan hoitoprotokollaan.

Toukokuu, viikot 21-22

kts toteutus

188 sivua keuhkosairauksien oppikirjasta (soveltuvat kohdat)

Osallistuminen kaikkiin opetuksiin ja käytännön harjoittelu ovat pakollisia. Erillistä tenttiä ei ole. Oppimispäiväkirjalla seurataan opiskelijan opintojen suorittamista. Jakson aikana annetaan suullinen palaute opiskelijan suoriutumisesta

Vastuuhenkilö: professori Marjukka Myllärniemi

Käytännön harjoittelu keuhkoklinikassa 2 viikon aikana (30 tuntia): johon kuuluu osallistuminen lääkärinkierrolle ja potilaiden tutkiminen, tutustuminen bronkoskopiatoimintaan, osallistuminen keuhkoklinikan thorax-onkologiseen meetingiin (vähintään 2 kertaa) ja röntgenmeetingiin (vähintään 1 kerta). Omien potilaiden tutkiminen ja sairauskertomusmerkintöjen teko.

Ryhmäopetukset 4 x2 tuntia (aiheina noninvasiivinen ventilaatiohoito, happihoito, astman ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoito, uniapnean diagnostiikka ja hoito, pleuran UÄ).

Oppimispäiväkirja 5 tuntia.

Seminaari 2x2 tuntia, johon kukin valmistelee 15 minuutin esityksen ohjaajan antamasta aiheesta.

Taitopajassa ohjattu harjoittelu valtimoverinäytteen ottamiseen 1 tunti.

Omatoimista opiskelua (kirjallisuus, verkko-opiskelu):

Verkkokurssit Oppiportissa: Tuberkuloosin perusteet (150 min), Kosteus- ja homevauriot (70 min), Tuberkuloosin hoito ja kontaktiselvitykset (90 min), Askites- ja pleurapunktio (40 min), verkkokursseihin liittyy testit, mitkä opiskelijan pitää läpäistä. Yht. 350 min= 7 tuntia