Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.1.2020 at 08:00 - 4.2.2020 at 23:59

Description

Perustutkinto-opiskelijat, L3-l4, min 2 ja max 4 opiskelijaa

Opiskelijat valitaan opintojaksolle priorisointi- ja arvonta-valintatavan perusteella.

Suoritettu Onkologia, hematologia ja reumatologia opintojaksosta onkologian pakollinen opetus kurssin alkaessa

Opintojakson käytettyään opiskelija osaa sädehoidon käytön perusteet ja tuntee sädehoidon suunnittelu- ja toteutus prosessin käytännön soveltamisen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sädehoidon roolin eri kasvainten hoidossa ja ymmärtää moniammatillisten kokousten merkityksen hoidon valinnassa.

L3-L4

Opintojaksoon kuuluu sädehoito-osaston erikoislääkäreiden vastaanottojen seuraamista ja oman potilaan vastaanotto erikoislääkärin toimiessa konsulttina.

Opintojakson aikana opiskelija tekee sädehoidon kohdealueen suunnittelua yhdessä erikoislääkärin kanssa mm. rintasyövässä, eturauhassyövässä ja keuhkosyövässä ja tutustuu sädehoidon annossuunnitteluun. Lisäksi opiskelija tutustuu sädehoidon erikoistekniikkojen (HDR-hoidot, stereotaktiset hoidot) suunnitteluun ja toteutukseen.

Opintojaksoon kuuluu osallistumisia moniammatillisiin kokouksiin kuten keuhkosyöpämeetingiin, eturauhassyöpämeetingiin, sarkoomameetingiin ja neuro-onkologiseen meetingiin.

Joensuu, H, Roberts, P, Teppo,L, Tenhunen, M: Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim, 2013

Opintojaksolla on käytössä Moodle, opetusvideoita ja digitaalinen kurssikirjasto (http://dspace2.lib.helsinki.fi:8082/dikk/)

Läsnäolo opetuksissa ja oppimispäiväkirjan palauttaminen

hyväksytty/hylätty

Opetuskieli suomi

Verkkotyövälineenä Moodle

Vastuuhenkilö: professori Sirpa Leppä, p. 050 4270820, sirpa.leppa@helsinki.fi

Yhteyshenkilö: Osastonylilääkäri Leila Vaalavirta, p. 0504677661, leila.vaalavirta@hus.fi

Opintoasiainkoordinaattori Tarja Vartiainen, p. 050 4287280, ext-tarja.vartiainen@hus.fi

Kurssin aloitusluento ja kurssin lopussa palautetilaisuus yht. 2 t

-Sädehoitopotilaiden erikoislääkärivastaanottojen seuraaminen ja oman
potilaan vastaanotto erikoislääkärin toimiessa konsulttina 10t.

- Sädehoidon kohdealueiden määrittäminen ja suunnittelu yhdessä
erikoislääkärin kanssa 20 t

-Sädehoidon suunnittelu yhdessä fyysikon kanssa 4t

-Sädehoidon erikoistekniikat: suunnittelun ja toteutuksen
seuraaminen 3t

- Moniammatilliset meetingit, näihin osallistuminen erikoislääkärin
kanssa: Kehkosyöpämeeting, Neuro-onkologinen meeting, Prostatameeting,
Sarkoomameeting yht. 10 t

Kirjallisuuteen perehtyminen:12 t, oppimispäiväkirja 6 t