Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 15:00 - 19.12.2019 at 23:59

Description

Kurssi on tarkoitettu H1 ja H2 opiskelijoille, kurssille valitaan 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tavoitteena on perehdyttää prekliinisen vaiheen hammaslääketieteen opiskelijat kliiniseen työskentelyyn ja antaa valmiuksia hammashoitajana toimimiseen. Lisäksi tarkoituksena on esitellä opiskelijoille opetushammasklinikan toimintaa ja potilastyöskentelyä sekä kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä hammaslääketieteen eri kursseilla opiskelevien opiskelijoiden välillä. Prekliinisen vaiheen opiskelijat avustavat ylempikurssilaisia kandidaatteja klinikkatyöskentelyssä.

H1k/H2k. Kurssi sisältää omatoimista verkko-opiskelua, kontaktiopetusta 1-2 kertaa helmikuun aikana sekä kliinistä työskentelyä H4 ja H5-kurssilaisia avustaen kevätlukukauden aikana kurssille osallistujan muiden opintokurssien aikatauluihin sopien arkipäivisin HYKS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä. Tarkempi lukujärjestys julkaistaan Moodle-oppimisympäristössä helmikuun alkuun mennessä. Kliinisen opetuksen tarkat päivät opiskelija sopii H4- ja H5-kurssin kandidaatin kanssa.

Opintojakso koostuu alkutapaamisesta, Moodle-oppimisympäristössä suoritettavista tehtävistä, kliinisestä työskentelystä opetushammasklinikalla hammaslääketieteen kandidaatin parina sekä oppimispäiväkirjasta.

Prekliinisen vaiheen opiskelija saa alkutapaamisen yhteydessä suoritekortin, johon hän kerää merkinnät jokaisesta avustetusta päivästä klinikassa. Parina toimiva kandidaatti kuittaa suoritekerrat. Kurssista saa kurssimerkinnän kun on ollut läsnä alkutapaamisessa, Moodle-tehtävät on suoritettu hyväksytysti, oppimispäiväkirja ja kliininen suoritekortti on palautettu.

Moodle-oppimisympäristön kautta jaettu oppimateriaali

Hyväksytty/hylätty

Suomi

Terhi Karaharju-Suvanto, yliopistonlehtori

Hammaslääketieteenkandidaattiseuran opintosihteeri/vastuuhenkilö